Forskningsmiljön Migration, etnicitet och samhälle

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .
Abdul Saboor är en flykting från Afghanistan som nu lever i Paris. Under sin flykt levde han bland annat i ett informellt läger i Belgrad som vuxit fram bakom tågstationen. Där började han fotografera, först med telefon och sedan med en donerad digitalkamera. Han dokumenterade sin flyktingtillvaro och blev på resan fotograf. Nu har han haft flera utställningar i Paris och Bryssel. Abdul Saboor

Forskningsmiljön Etnicitet, migration och samhälle är en mötesplats för forskare som vill utveckla en forskningsbaserad förståelse för migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd. 

Dessa teman analyseras och studeras dels med fokus på framväxten av politik och praxis för regeringar, myndigheter, icke-statliga organisationer, föreningslivet, medier, företag och fackföreningar, dels i termer av deras konsekvenser för arbetskraftsinvandrare, asylsökande, flyktingar och etniska minoriteter. 

Samtidigt är frågor om migration, etnicitet och samhälle kontextberoende genom ett utforskande av nationalstatens omvandling, globalisering och regional integration. Forskningen omfattar också projekt som sammanför migration och etnicitet med postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor.

Forskningen är indelad i fem olika spår:

  • Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi
  • Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk
  • Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald
  • Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv
  • Migration, offentlig service och hälsa

Forskningsmiljön ingår i REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle). 

NyheterVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

24 november 2021

Installationsföreläsning Claudia Tazreiter: The future of migration and borders

kl. 15.00 – 17.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping och Zoom.

Många betraktar migration som ett undantag eller problem. Men om vi ser migration i ett nytt ljus, vad kan vi lära oss om frågor som gäller nationer, resurser, historia, kulturvärden och personliga och kollektiva minnen? I sin installationsföreläsning undersöker Claudia Tazreiter, professor i etnicitet och migration, migrationen som ett sammansatt fenomen som inbegriper nya samhällsformer. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen. Anmälan görs till Eva Rehnholm för Zoomlänk eller för att delta på plats.

Kontakt

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Håll dig uppdaterad om vår forskning - följ oss på facebook och Twitter!

Forskningsprojekt och forskningsinriktningarVisa/dölj innehåll

Vår forskning är indelad i fem olika spår: Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk; Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv; Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi; Migration, offentlig service och hälsa samt Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald. 

I vår projektdatabas hittar du alla våra pågående och avslutade projekt med tillhörande publikationer. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

Våra senaste publikationer

2021

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

SeminarierVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll