26 april 2018

Med workshopen ”Låt oss snacka inkludering” vill en grupp masterstudenter vid Linköpings universitet bidra med att skapa förståelse för att inkludering behövs i integrationen av nyanlända.

Arrangörer av workshop om inkludering.

– Invandrare är här för att stanna, och jag tycker inte att vi ska använda ordet integration utan i stället använda ordet inkludering just för att alla behövs. Världen har krympt och vi måste lära oss att leva tillsammans med varandra. Vi behöver tänka inkludering, det är allas ansvar att bygga ett samhälle. De som kommer som flyktingar är inte vana vid att leva i ett demokratiskt land, de flesta flyr från diktaturer, säger Sly Agouda.

Sly Agouda är samordnare på Språksnabbspåret inom Region Östergötland. Han är med i workshopens paneldebatt tillsammans med representanter från bland annat organisationerna The Young Republic och Support Group Network. Båda organisationerna arbetar med att inkludera nyanlända i det svenska samhället och båda anser att inkludering bör ske från första dagen. Man måste vara snabb, medan de nyanlända fortfarande har kvar glöden och viljan.

Workshopen är den första av tre som under året arrangeras av studenter på det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Under förmiddagen hålls föreläsningar och eftermiddagen består av en paneldebatt. En av studenterna är Hammam Skaik som själv flydde från Syrien till Sverige 2013.

– De nyanlända måste få vara med och bestämma hur deras integration i samhället ska se ut. Det behöver bli ett mer flexibelt system så att det anpassas till varje enskild individ, först då kommer integreringen att fungera på ett bra och effektivt sätt, menar Hammam Skaik.

– Nästan alla som flyr till Sverige har utbildning eller erfarenhet av arbete från sina hemländer. De måste få hjälp att snabbare komma ut på arbetsmarknaden eller få hjälp att studera vidare på universitetet. Det tar helt enkelt för lång tid att komma ut på arbetsmarknaden och in i det svenska samhället, säger Hammam Skaik.

Från Linköpings universitet deltar Peo Hansen, professor i statsvetenskap, som undervisar och handleder studenterna på Ethnic and Migration Studies. I panelen finns också Aleksandra Ålund, professor i sociologi med inriktning mot etnicitet och social integration.

Åsa Hedberg, integrationssamordnare på Länsstyrelsen, är med under workshopen och tycker det är intressant att höra de flyktingledda organisationerna, om deras arbete och hur det är att leva som nyanländ i Sverige.

– Jag tror att jag kan komma att ha ett samarbete med de här organisationerna i mitt arbete, säger hon.

 

Bild: Studenterna Hammam Skaik , Haqqi Bahram och Andrea Nold arrangerade workshopen. Foto: Pia Molin.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.