LiU del i samarbete för framtidens autonoma gruvdrift

Forskare från C-research vid Linköpings universitet deltar i projektet Sustainable Underground Mining (SUM) som har som mål att utveckla underjordsbrytning på stora djup till att i framtiden bli koldioxidfri, digitaliserad och autonom. Nu har ett delprojekt, lett av LKAB, beviljats stöd på 207 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Robot i gruva Bildkälla: Sustainable Underground Mining Fredric Alm

Det är projektet ”Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem” som nu har beviljats stöd från Energimyndigheten. Forskare från C-research har under flera år samarbetat med flera av parterna inom SUM och har ett särskilt nära samarbete med Combitech.
 
Tillsammans med LKAB, Combitech och de andra företagen inom SUM kommer C-research nu att fokusera på att i projektet integrera forskning inom automation och visualisering för att öka operatörernas förmåga att analysera, förstå och interagera med en virtuell version av gruvan, en digital tvilling, likväl som med den verkliga.
 
– En stor utmaning är att organisera och hantera de stora datamängderna. Vi jobbar med allt från 3D-modeller av hur allt hänger ihop till mer abstrakta dataflöden. Exempelvis behöver vi skapa olika versioner av virtuella 3D-världar, ungefär som i ett datorspel. De här världarna behövs för att  operatörer, tekniker och analytiker ska kunna göra sina jobb och för att man ska kunna genomföra simuleringar. De behövs också för att kommunicera med allmänheten och användas i utbildningssyfte, för gruvan syns ju inte riktigt, säger Patric Ljung, universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och föreståndare för C-research.
 
Just nu pågår en revolution inom autonomi och intelligenta system baserad på bland annat maskininlärning. För att kunna dra nytta av denna revolution krävs det en helt ny generation av gränssnitt mot operatörer och beslutsfattare. LiU:s forskare ska titta närmare på hur man kan integrera AI och nyttja maskininlärning i utvecklingen av sådana gränssnitt och på så sätt generera forskningsresultat såväl som demonstrationer och prototyper.
 
– Vi kommer att fokusera på att skapa olika virtuella miljöer baserat på data och information i den digitala tvillingen, att på olika sätt levandegöra denna och låta användare interagera med den och försöka förstå hur den fungerar på olika nivåer. Vår ansats är att titta på flera olika typer av användare, från beslutsfattare och planerare till tekniker samt allmänhet, säger Patric.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU