Markus Heilig invald i KVA

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är Markus Heilig, professor i psykiatri, som valts in i klassen för medicinska vetenskaper.

Anna Nilsen

– Det är förstås oerhört hedrande och kul. Ingen annan psykiater är med, så för mig innebär det att jag i Akademins arbete med att främja vetenskap kommer att företräda den kunskap som finns om psykiska sjukdomar, deras mekanismer, och vetenskapligt grundad behandling. Det känns väldigt angeläget, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och chef för Centrum för social och affektiv neurovetenskap vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), och överläkare vid psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Markus Heilig studerar mekanismer i hjärnan bakom beroende och försöker förstå varför vissa väljer alkohol framför andra belöningar, trots att det får negativa konsekvenser. Markus Heiligs forskargrupp har visat på en biologisk mekanism och har som mål att utveckla ett läkemedel mot alkoholberoende. Heilig har också under lång tid forskat om substansberoende och hans forskning har varit avgörande för förändringar i nationella behandlingsrekommendationer från Socialstyrelsen.

De övriga som valdes in är Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet, som även hon valdes in i klassen för medicinska vetenskaper. Till klassen för matematik valdes Andreas Strömbergsson, professor i matematik vid Uppsala universitet, in. Mark Pearce, professor i fysik med inriktning mot astropartikelfysik vid KTH, valdes in i fysikklassen, och Ilona Riipinen, professor vid Stockholms universitet, valdes in som utländsk ledamot i klassen för geovetenskaper.

Läs mer på Kungl. vetenskapsakademin.

Kontakt

Senaste nytt från LiU