30 januari 2020

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är Markus Heilig, professor i psykiatri, som valts in i klassen för medicinska vetenskaper.

Markus Heilig vid sitt skrivbord Anna Nilsen

– Det är förstås oerhört hedrande och kul. Ingen annan psykiater är med, så för mig innebär det att jag i Akademins arbete med att främja vetenskap kommer att företräda den kunskap som finns om psykiska sjukdomar, deras mekanismer, och vetenskapligt grundad behandling. Det känns väldigt angeläget, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och chef för Centrum för social och affektiv neurovetenskap vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), och överläkare vid psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Markus Heilig studerar mekanismer i hjärnan bakom beroende och försöker förstå varför vissa väljer alkohol framför andra belöningar, trots att det får negativa konsekvenser. Markus Heiligs forskargrupp har visat på en biologisk mekanism och har som mål att utveckla ett läkemedel mot alkoholberoende. Heilig har också under lång tid forskat om substansberoende och hans forskning har varit avgörande för förändringar i nationella behandlingsrekommendationer från Socialstyrelsen.

De övriga som valdes in är Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet, som även hon valdes in i klassen för medicinska vetenskaper. Till klassen för matematik valdes Andreas Strömbergsson, professor i matematik vid Uppsala universitet, in. Mark Pearce, professor i fysik med inriktning mot astropartikelfysik vid KTH, valdes in i fysikklassen, och Ilona Riipinen, professor vid Stockholms universitet, valdes in som utländsk ledamot i klassen för geovetenskaper.

Läs mer på Kungl. vetenskapsakademin.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.