23 augusti 2018

Sedan början av 2000-talet har Medicinska fakulteten använt sig av systemet EDIT – Educational Development using Information Technology – för att presentera PBL-scenarier via nätet med hjälp av film, text, ljud och bild. Från och med höstterminen 2018 har systemet fått en uppfräschning och flyttar in i Lisam.

EDIT används på flera av fakultetens utbildningar och stödet till EDIT finns på Clinicum regi. EDIT-fallen visar olika typer av patientscenarier och växer fram allt eftersom de olika deldokumenten öppnas. Ett EDIT-fall kan bestå av ett stort antal dokument, bilder och filmer och detta gör att problematiseringen kan göras i etapper. Studenterna bearbetar fallen i sina basgrupper.

Så här kan nya EDIT se ut i Lisam.Så här kan nya EDIT se ut i Lisam.

Flyttar in i Lisam

Systemet började användas vid fakulteten under 2001 och där LiU var ett av de första universiteten i Sverige att använda sig av webbaserade fall. EDIT har idag växt till att innehålla över 300 olika scenarier för fakultetens olika utbildningar. 
EDIT är en väldigt stark lärplattform och systemet har fungerat väldigt bra. Men det märks att det börjar bli gammalt och därför flyttar vi nu över det till Lisam, berättar Anne-Christine Persson, enhetschef vid Clinicum. 

Studenterna kommer nu istället att logga in med sitt LiU-id och få direkt tillgång till just de scenarier som rör dem och deras utbildning via sina kursrum.

– Samtidigt kommer utbildningarnas kursansvariga och utbildningsadministratörer också att få större kontroll över uppdatering och utvecklingen av just ”sina” scenarier, säger Anne-Christine Persson.

Hon är dock noga med att betona att själva produktionen av multimedia-delarna i scenarierna fortfarande kommer att finnas kvar på Clinicum i samarbete med Didacticum.

Kopplat till LiU-id

Susanne Höglund är systemutvecklare vid LiU IT:s applikationsenhet och har arbetat med att bygga upp och flytta över EDIT till Lisam.
En av fördelarna är att allt material nu finns i molnet och att vi kan koppla innehållet till användarnas LiU-id. Förhoppningsvis ska allt fungera vid terminsstarten nu. 
Skulle man som användare, lärare som student, ändå stöta på problem finns det en feedback-funktion längre ner på varje sida.
Den får man gärna använda och göra oss uppmärksamma på eventuella problem, säger Susanne Höglund.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.