24 juni 2019

Det räcker inte med stort tekniskt kunnande för att teknikkonsulter ska bli framgångsrika. Social kompetens och rörlighet mellan olika arbetsplatser är också viktigt. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.

"Tid för eftertanke och reflektion bidrar till att göra konsulterna bättre. Men det är inte alla som får den möjligheten", säger Svjetlana Pantic-Dragisic som doktorerat på teknikkonsulter. Foto: Mikael Sönne

Snabbväxande bransch

I Sverige utgör teknikkonsultföretagen mer än hälften av hela konsultbranschen och verksamheten växer stadigt. För kunderna är fördelarna uppenbara: konsulter kan börja (och sluta) arbeta snabbt och bidrar med kompetens som inte finns internt inom företagen. Dessutom för de med sig kunskap om metoder och processer i andra företag som kan vara värdefulla.

I doktorsavhandlingen The interplay between organizational capabilities and individual skills: Studies of technical and engineering consulting firms undersöker Svjetlana Pantic-Dragisic vad som utmärker både framgångsrika teknikkonsultföretag och enskilda konsulter. Studien bygger på observationer och intervjuer med chefer, konsulter, branschexperter och kunder.

Trots att teknikkonsulterna växer har forskningen hittills mest inriktat sig på andra konsultverksamheter som revision och management.

Svjetlana Pantic-Dragisic.

- Det finns tydliga skillnader mellan företagen. Vissa har vidareutbildning som är mer eller mindre obligatorisk, medan andra mest erbjuder möjligheten i teorin. I de fallen är det viktigare att konsulterna är ute hos kunderna och tjänar pengar, säger Svjetlana Pantic-Dragisic och sammanfattar:

Avgörande begrepp

- Resultaten visar att interaktionen mellan organisatoriska förmågor och individuella färdigheter är viktig och att den organisatoriska förmågan skiljer sig åt bland företagen.

För att definiera de viktigaste framgångsfaktorerna använder Svjetlana Pantic-Dragisic begreppen ”swift transition” och ”knowledge cycling” i avhandlingen. Det förstnämnda handlar mycket om matchning; vilka behov har kunden och vilken är miljön i just det företag? För konsulten räcker det inte med att vara duktig på det kunden behöver hjälp med, hen behöver också snabbt passa in i den nya miljön.

Konsulter börjar ofta i pågående projekt och förväntas bidra från första dagen.

- En chef som jag intervjuade uttryckte det väldigt bra. Om man får fel pusselbit hjälper det inte hur hårt man än trycker, sade han. Det fungerar ändå inte.

- För den enskilda konsulten innebär det att den sociala kunskapen är väldigt viktig. Projekt som misslyckas beror ofta på att man inte arbetat bra tillsammans. Det är en sorts ”mjuk” kunskap som jag tror att ingenjörsutbildningarna skulle kunna bli bättre på.

Stanna lagom länge

Knowledge cycling handlar om förmågan att överföra kunskap mellan olika projekt och uppdragsgivare. Konsultföretagen avslöjar förstås inte detaljer om tidigare kunder, men kan ändå använda erfarenheter från gamla uppdrag hos nya uppdragsgivare. Vilka case och generella metoder går att dra nytta av? Det är just sådan kunskap som särskiljer konsulter från fast anställt personal.

För den enskilda medarbetaren innebär det stora krav på mobilitet, att inte stanna för länge hos en och samma kund. Samtidigt måste de stanna så pass länge att de tillför mervärde till kunden och vidareutvecklar sin egen kunskap. De flesta uppdrag i studien sträcker sig mellan ett och två år, men det finns exempel på allt ifrån ett par månader upp till tio år.

- Konsulter behöver flytta på sig för att lära sig nya saker och få nya erfarenheter. Stannar man för länge kan man bli för specialiserad och mer lojal med kunden är den egna arbetsgivaren. Flera chefer tyckte att varje uppdrag skulle vara max två år.

I framtiden tror Svjetlana Pantic-Dragisic att teknikkonsultbranschen kommer att fortsätta växa i takt med att industriföretagen koncentrerar sig på kärnverksamheten. Hon bedömer också att företagen mer kommer att erbjuda team som tar hand om hela projekt än att sälja enskilda resurskonsulter.

Kontakt

Ekonomisk forskning på LiU

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.