07 januari 2019

Det kan hända att Alexander Carlström somnar när koncentrationen sviktar under en föreläsning. Hjärntrötthet är inget man kan styra över, med det finns stöd att få. Sedan drygt två år bollar han studiestrategier med studentmentorn Moa Yngve.

Alexander Carlström med sin mentor Moa Yngve utanför Zenit. Foto Gunilla PravitzTill sommaren 2019 är Alexander Carlström klar med kandidatexamen i systemvetenskap. På sätt och vis har vägen dit varit spikrak; han har tagit sina tentor, gjort praktik och tagit sina CSN-poäng. Men det har långt ifrån varit enkelt.
Alexander Carlström med sin mentor Moa Yngve på övervåningen i Zenit Foto Gunilla PravitzUtan envishet och en kraftansträngning utöver det vanliga hade det inte gått. Kanske inte heller utan stödet från studentmentorn Moa Yngve.

Första året på LiU kämpade Alexander Carlström för att hålla näsan över vattenytan.
Det var självklart att han skulle vara en student bland andra. Klara av att läsa olika kurser samtidigt, fixa tenor på rad, hålla koncentrationen uppe på föreläsningar och i gruppdiskussioner. Och att ha så mycket folk omkring sig och ändå kunna sålla bland alla intryck.

"Fusk" att ta hjälp?

- Såhär efteråt kan jag tycka att jag var rätt töntig som inte redan första terminen sökte pedagogiskt stöd. Jag visste ju att det fanns att få, säger Alexander Carlström.
- Men på något sätt kändes som lite fusk att till exempel ha anteckningshjälp på föreläsningarna. Eller få längre tentamenstid och samtidigt se hur andra suttit till sista minuten.

”Lite fusk” kan man ändå tycka kunde vara motiverat för hans del. Alexander Carlström opererades för en hjärntumör när han var fem år och det påverkade hans kognitiva förmåga.
– Det var först på gymnasiet som det blev tydligt att jag hade problem att hänga med i studietakten. Så blev det förstås också när jag började plugga systemvetenskap på universitetet, jag fick lägga ned väldigt mycket tid på studierna än mina kurskamrater.

Pinsamt att plötsligt somna

Hjärntröttheten slog till.
Mitt under en föreläsning kan han helt sonika somna. Eller, som under praktiken, sitta med under utdragna informationsmöten.
– Det är jobbigt och jättepinsamt när jag plötsligt somnar. Särskilt svårt blir det i situationer när jag inte känner mig engagerad. Det går lättare att hålla koncentrationen uppe när det handlar om något jag tycker är riktigt intressant, säger Alexander Carlström.
– Med idag har jag hittat sätt att hantera tröttheten som jag tycker fungerar. Jag går ifrån en stund när jag känner att jag behöver släppa allt och vila hjärnan.

Nytta av pedagogiskt stöd

I slutet av andra terminen insåg Alexander Carlström att han ändå skulle ha nytta av pedagogiskt stöd.
Han sökte upp universitetets koordinatorer för studenter med funktionsnedsättningar, och på Studentavdelningen en trappa upp i Zenit träffade han koordinatorn Malin Nestor.
- Det finns olika grader av problem som studenter har, och innan de är berättigade till stöd görs en utredning, säger hon.
- Efter det beslutet diskuterar jag med studenten om vilken typ av åtgärder som är aktuella, säger koordinatorn Malin Nestor.
Det finns en lång rad. En kurskamrat som hjälper till med anteckningar eller anpassad tentamen som kan innebära längre skrivtid, mindre grupp eller muntlig tentamen, för att ta några exempel.
– De som behöver kan också få en mentor, en student som regelbundet hjälper till att strukturera arbetet med studierna, säger Malin Nestor.
– Vi har idag ett 70-tal studentmentorer som fått särskild utbildning för att kunna ge stöd. Men det behövs alltid fler, vi har ungefär hundra studenter som har rätt till pedagogiskt stöd.
Det är också koordinatorerna som matchar ihop mentorerna med de studenter som har någon form av funktionsnedsättning.

Bollar strategier och studieteknik

Det var så Alexander Carlström träffade Moa Yngve.
Alexander Carlström med sin mentor Moa Yngve på övervåningen i Zenit Foto Gunilla Pravitz– Det klickade direkt mellan oss, säger hon.
Sedan dess har de pratats vid i stort sett varje vecka. Alexander Carlström berättar om sådant som ligger framför honom, hur schemat ser ut, vilka kurser som är på gång, tentor som väntar. De bollar strategier och studieteknik – eller pratar om allt möjligt annat. Hur man hittar i djungeln av studieinformation, till exempel.
– Jag kan hjälpa Alex att strukturera pluggandet och prioritera. Ligger det tre tentor inom samma vecka kan det vara smart att läsa in sig på en eller två istället för att köra på alla tre.

Moa Yngve peppar honom att inte ha för mycket på en gång, välja bort en del, fokusera på en sak i taget och variera arbetsuppgifterna.
– Till exempel att skriva pm halva dagen för att läsa till en tenta andra halvan. Det gör det enklare om man kan bryta av.
Men att avgöra vad som ska väljas bort och hur man ska kunna komma igen är inga lätta frågor att lösa, säger Moa Yngve.
Alexander Carlström blir besviken på sig själv när han märker att han inte klarar av att hålla tempot.
– Jag tänker att jag kunnat börjat plugga tidigare eller på ett bättre sätt. Men jag kan inte jobba sönder mig. Jag måste inse att jag ändå jobbat efter bästa förmåga.

Lär av varandra

Finns det någon som lättvindigt vill acceptera sina begränsningar? Alexander Carlström har medvetet gått in för studierna och avstått från att delta i det mer organiserade studentlivet.
– Jag är social som person och gillar förstås att ta en fika eller gå och träna med kompisar, med det får räcka med det.
Just nu läser han kurser parallellt både på teknisk och filosofisk fakultet och satsar hårt.
– Typ 110 procent, säger han och får Moa Yngve att skaka lite på huvudet och le på samma gång.
Vid det här laget känner de varandra väl.
– Det är det som är så kul med att vara studentmentor. Man kommer varandra nära på ett sätt som man inte annars gör. Och det finns alltid en ömsesidighet, jag lär mig massor av Alex – och inte minst om mig själv. Samtalen vi har innebär att också jag reflekterar över min egen studieteknik på ett annat sätt.
Moa Yngve har varit studentmentor för flera studenter och skulle gärna fortsätta med det om hon inte, precis som Alexander Carlström, blir färdig med sin examen i personalvetenskap efter vårterminen.
– Att vara studentmentor har gett mig erfarenheter som jag kommer att ta med mig in i arbetslivet, alltifrån att förstå människors förmågor till att kunna ge bra bemötanden, säger hon.

Valet att berätta

Alexander Carlström med sin mentor Moa Yngve vid ingången till Studenthälsan, Zenit Foto Gunilla PravitzBerätta eller inte berätta, när och för vem kan vara en fråga att brottas med.
Det finns en risk att man ”blir” sin diagnos istället för att ses som individ, å andra sidan kan en upplysning om en funktionsnedsättning underlätta förståelse och acceptans hos andra. Det kan bli ett val mellan att sticka ut eller inte.
– Jag har inte berättat om mina problem för särskilt många av mina kurskamrater, inte heller för lärarna. Men ibland tycker jag att det varit på sin plats, säger Alexander Carlström.

Bara att köra 

Det händer att lärare vänder sig till Malin Nestor för att höra om och hur de behöver anpassa undervisningen till en student med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Inte alls, brukar hon svara:
– Inte mer än vad de egentligen skulle behöva göra annars. Det vill säga det som är bra för alla. Vara tydlig, variera undervisningen, aktivera studenterna, visa engagemang och vara lyhörd så att alla kan hänga med. Det är bara att köra!Mer information om stöd och mentorskap

Studentmentorerna har ett arvoderat uppdrag som också innebär kontinuerlig utbildning och handledning. Intresserad av jobbet? Eller av möjligheten till pedagogiskt
stöd? Mentorssamordnaren Malin Nestor (malin.nestor@liu.se), koordinator för campus Valla Åsa Löwgren(asa.lowgren@liu.se) eller Anneli Högström (anneli.Hogstrom@liu.se), kordinator campus US, Norrköping samt Lidingö).

 

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.