08 november 2019

Hur språk utvecklas för barn med språkstörning eller döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat är något som i dag studerats i väldigt låg utsträckning. Nu har Christina Samuelsson beviljats drygt 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att öka kunskapen om detta.

Christina Samuelsson diskuterar språklig utveckling
Christina Samuelsson möter samarbetspartners från universitet i Kapstaden

Det finns en tydlig koppling mellan gester, tal och tanke. Om man identifierar problem i utvecklingen av ordförråd och gester kan det visa på språkliga och intellektuella störningar, hittills har det inte funnits några kliniskt användbara bedömningsmaterial för detta.

Christina Samuelsson vid avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LAO) har nu blivit beviljad drygt 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin studie för att titta närmare på barns språkliga utveckling.

Studien kommer att titta på flera aspekter i hur ordförråd och gestutveckling utvecklas hos barn mellan 12 till 36 månader. Såväl barn med typisk språkutveckling, som de med misstänkt språkstörning och de med cochleaimplantat kommer att ingå. Syftet är att skapa kunskap som ger bättre förutsättningar för omhändertagande av barn med språkstörning. 

Christina Samuelsson med samarbetspartners inom STINT-projektetChristina Samuelsson med samarbetspartners inom STINT-projektetTidigare har Christina Samuelsson även erhållit medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och arbetat tillsammans med universitetet i Kapstaden för att dela expertis och kunskap genom att översätta och anpassa bedömningsmaterial till svenska och två bantu-språk, SeSotho och SeTswana.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.