VR-medel inom logopedi om språkutveckling hos barn

Hur språk utvecklas för barn med språkstörning eller döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat är något som i dag studerats i väldigt låg utsträckning. Nu har Christina Samuelsson beviljats drygt 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att öka kunskapen om detta.

Christina Samuelsson diskuterar språklig utveckling Christina Samuelsson möter samarbetspartners från universitet i Kapstaden

Det finns en tydlig koppling mellan gester, tal och tanke. Om man identifierar problem i utvecklingen av ordförråd och gester kan det visa på språkliga och intellektuella störningar, hittills har det inte funnits några kliniskt användbara bedömningsmaterial för detta.

Christina Samuelsson vid avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LAO) har nu blivit beviljad drygt 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin studie för att titta närmare på barns språkliga utveckling.

Studien kommer att titta på flera aspekter i hur ordförråd och gestutveckling utvecklas hos barn mellan 12 till 36 månader. Såväl barn med typisk språkutveckling, som de med misstänkt språkstörning och de med cochleaimplantat kommer att ingå. Syftet är att skapa kunskap som ger bättre förutsättningar för omhändertagande av barn med språkstörning. 

Christina Samuelsson med samarbetspartners inom STINT-projektetChristina Samuelsson med samarbetspartners inom STINT-projektetTidigare har Christina Samuelsson även erhållit medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och arbetat tillsammans med universitetet i Kapstaden för att dela expertis och kunskap genom att översätta och anpassa bedömningsmaterial till svenska och två bantu-språk, SeSotho och SeTswana.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU