08 november 2019

Hur språk utvecklas för barn med språkstörning eller döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat är något som i dag studerats i väldigt låg utsträckning. Nu har Christina Samuelsson beviljats drygt 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att öka kunskapen om detta.

Christina Samuelsson diskuterar språklig utveckling Christina Samuelsson möter samarbetspartners från universitet i Kapstaden

Det finns en tydlig koppling mellan gester, tal och tanke. Om man identifierar problem i utvecklingen av ordförråd och gester kan det visa på språkliga och intellektuella störningar, hittills har det inte funnits några kliniskt användbara bedömningsmaterial för detta.

Christina Samuelsson vid avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LAO) har nu blivit beviljad drygt 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin studie för att titta närmare på barns språkliga utveckling.

Studien kommer att titta på flera aspekter i hur ordförråd och gestutveckling utvecklas hos barn mellan 12 till 36 månader. Såväl barn med typisk språkutveckling, som de med misstänkt språkstörning och de med cochleaimplantat kommer att ingå. Syftet är att skapa kunskap som ger bättre förutsättningar för omhändertagande av barn med språkstörning. 

Christina Samuelsson med samarbetspartners inom STINT-projektetChristina Samuelsson med samarbetspartners inom STINT-projektetTidigare har Christina Samuelsson även erhållit medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och arbetat tillsammans med universitetet i Kapstaden för att dela expertis och kunskap genom att översätta och anpassa bedömningsmaterial till svenska och två bantu-språk, SeSotho och SeTswana.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.