18 september 2018

Hur vill vi att Campus Norrköping ska utvecklas, och hur når vi dit? Det var frågeställningarna som lyftes i den workshop som under fredagen hölls med nyckelpersoner från Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Video
Bakom inbjudan stod Linköpings universitets rektor Helen Dannetun och Norrköpings kommuns kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist. 

Bakom inbjudan stod Linköpings universitetets rektor Helen Dannetun och Norrköpings kommuns kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist (S). Ett 40-tal personer hade samlats på Campus Norrköping för att brainstorma kring hur man på kort sikt kan få fler studenter till befintliga utbildningar, och hur man kan säkerställa att de utbildningar som erbjuds är fortsatt relevanta och attraktiva om 10 år.

– Vi är i en brytpunkt. Idag är Linköpings universitet etablerat på en nivå, och vi måste bestämma oss - vill vi att Campus Norrköping fortsätter att utvecklas, och i så fall hur? Campus växer inte av den egna kraften, utan vi måste ha en medveten vilja och strategi. Vad vill vi med framtiden? sade Lars Stjernkvist inledningsvis.

Det diskuterades gruppvis under förmiddagen kring hur Norrköpings kommun och Linköpings universitet tillsammans kan arbeta för att locka fler studenter till Campus Norrköping. Jacob Larsson, kårordförande Consensus - Medicinska fakultetens studentkår, vill bland annat se att man gör en ökad satsning på studentbostäder.

– Jag skulle se att man erbjuder fler alternativ än vad man gör idag. Det ska inte bara finnas korridorsrum, utan jag vill att alla som söker, oavsett livssituation, ska kunna bo och plugga här. Sedan vill jag att man arbetar mer för att möjliggöra ett gott studiesocialt liv, eftersom det är en central del av att studera på en högskola eller ett universitet, säger han.

Andra förslag som lyftes var bland annat att integrera utbildningar på ett bredare plan, och att föra in digitalisering i undervisningen på ett mer övergripande sätt, samt att tänka på ett bredare åldersspann när det kommer till studenter än vad man kanske ofta annars gör.

Under eftermiddagen låg fokus på framtidens utbildning och forskning vid Campus Norrköping. Hur stödjs livslångt lärande, hur undervisar vi om tio år och hur präglar Campus Norrköping stadslivet om tio år? Också där var idéerna många. Det diskuterades i grupperna kring vikten av att hålla den akademiska fanan högt på universitetet, att inte glömma bort att dagens studenter är morgondagens anställda och experter, och att Ostlänken kan komma att påverka den forskning som kommer att bedrivas i Norrköping längre fram.

Efter workshopen hade LiU:s rektor Helen Dannetun en bra magkänsla.

– Det har kommit upp många nya tankar och förslag på hur vi kan utveckla vår utbildning, framförallt vidare på Campus Norrköping, men också på en övergripande nivå. Vi har ett fantastiskt vackert campus i Norrköping och måste nu fundera över vad vi har för resurser som vi kan utveckla vidare för att kunna forma framtidens utbildningar, säger hon

 

Nu återstår arbetet med att sammanställas alla idéer som kom fram under dagen, för att de framöver ska kunna leda vidare till ytterligare diskussioner, och förhoppnings konkreta åtgärder.

– Behovet av utbildning håller på att förändras och många företag och offentliga organisationer vill hitta former för ett livslångt lärande. Vi kommer redan till nästa antagning utvidga vårt arbeta att marknadsföra utbildningarna vid Campus Norrköping för att både nå nya studenter och personer med behov av vidareutbildning, säger Martin Rantzer campusråd och moderator vid workshopen.

Foto: Thor Balkhed

Video

 Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.