Fotografi av Nicklas Jansson

Nicklas Jansson

Adjungerad universitetslektor

Jag började studera insekter som barn och jobbar idag med hur Europas hotade skalbaggar ska räddas.

Presentation

Min forskning handlar oftast om gamla träd, ek-levande insekter och hur dessa bäst bevaras.

Det finns idag mycket mindre gammal ek än tidigare och insekter som är beroende av ekar riskerar att försvinna. I en av mina många projekt utvecklade och testade jag en ek-holk för eklevande insekter. Vi fann att ek-holkar kan bidra till lokal diversitet och kanske även vara en spridningslänk mellan ekområden.

Diversiteten i insektsfaunan som är knuten till ek innehåller många ovanliga och hotade arter. Tyvärr är diversiteten hotad både i Sverige och i Europa. Därför behöver vi fortsätta att kartlägga artförekomster och öka förståelsen för hur arter kan bevaras. Jag har därför startat ett europeiskt samarbete kring kartläggning och analys, och har ett längre samarbete med forskare i Turkiet.

Jag är ledarmot i rödlistekommiteen för skalbaggar i Sverige och för saproxyliska skalbaggar i Europa.

Online-profilerPublikationer

2023

Zeynel Arslangundogdu, Erdem Hizal, Adam Bergner, Niklas Jansson (2023) The Importance of Urban Green Spaces for Resident and Migrant Birds - A Case Study from Tepeören Cemetery in Istanbul-Türkiye KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, Vol. 23, s. 131-143 Vidare till DOI
Serdar Goktepe, Mustafa Avci, Niklas Jansson (2023) Saproxylic beetles on oaks in a wooded pasture in the Eastern Mediterranean Region and contributions to Turkish entomofauna TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Vol. 47, s. 149-166 Vidare till DOI
Francesca Della Rocca, Nicklas Jansson, Stefano Chiari, Agnese Zauli, Giuseppe Maria Carpaneto (2023) Micro-habitat drivers of saproxylic beetle assemblages in old woodlands of Mediterranean cork oak (Quercus suber) Agricultural and Forest Entomology, Vol. 25, s. 77-90 Vidare till DOI

2021

Per Angelstam, Mariia Fedoriak, Fatima Cruz, Jose Munoz-Rojas, Taras Yamelynets, Michael Manton, Carla-Leanne Washbourne, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Bogdan Jaroszewicz, Robert Kanka, Marika Kavtarishvili, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc J. Metzger, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgjieska, Frans J. Sijtsma, Nataliya Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Bert van der Moolen, Asiya Zagidullina, Alina Zhuk (2021) Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning Ecology and Society, Vol. 26, Artikel 11 Vidare till DOI
Sakin Vural Varli, Aylin Tuven, Hakan Surgut, Niklas Jansson (2021) Determination of Polyphaga Species Distributed in Different Biotopes in Cataldag Karsiyaka Sub-District Directorate (Balikesir) by Pitfall Trap Method KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, Vol. 24, s. 401-413 Vidare till DOI

Nyheter

Forskargrupp

Relaterat

Deras examensarbete artar sig bra

Vilka arter av insekter trivs bäst i Sveriges vidsträckta skogar? Och hur många arter finns där?Angelica och Rebecca är masterstudenter i biologi och samlar i sommar in insekter från Östergötlands barrskogar som sitt examensarbete.

Blomsteräng bidrar till biologisk mångfald

Artrika naturlandskap blir allt mer sällsynt. Som ett litet bidrag till den biologiska mångfalden och för att gynna vilda pollinatörer beslöt sig ett gäng LiU-biologer för att anlägga en blomsteräng på en av de sterila innergårdarna i B-huset.

Bilden visar två sexfläckiga bastardsvärmare på en lila blomma

Bevarandeekologi

Vår forskning fokuserar på artrika gräsmarker och lövskog. Flera av arterna som lever i dessa habitat har blivit ovanliga och dess existens är hotad. Vi studerar vad som krävs för att bevara mångfalden.

Publikationer

2023

Zeynel Arslangundogdu, Erdem Hizal, Adam Bergner, Niklas Jansson (2023) The Importance of Urban Green Spaces for Resident and Migrant Birds - A Case Study from Tepeören Cemetery in Istanbul-Türkiye KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, Vol. 23, s. 131-143 Vidare till DOI
Serdar Goktepe, Mustafa Avci, Niklas Jansson (2023) Saproxylic beetles on oaks in a wooded pasture in the Eastern Mediterranean Region and contributions to Turkish entomofauna TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Vol. 47, s. 149-166 Vidare till DOI
Francesca Della Rocca, Nicklas Jansson, Stefano Chiari, Agnese Zauli, Giuseppe Maria Carpaneto (2023) Micro-habitat drivers of saproxylic beetle assemblages in old woodlands of Mediterranean cork oak (Quercus suber) Agricultural and Forest Entomology, Vol. 25, s. 77-90 Vidare till DOI

2021

Per Angelstam, Mariia Fedoriak, Fatima Cruz, Jose Munoz-Rojas, Taras Yamelynets, Michael Manton, Carla-Leanne Washbourne, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Bogdan Jaroszewicz, Robert Kanka, Marika Kavtarishvili, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc J. Metzger, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgjieska, Frans J. Sijtsma, Nataliya Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Bert van der Moolen, Asiya Zagidullina, Alina Zhuk (2021) Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning Ecology and Society, Vol. 26, Artikel 11 Vidare till DOI
Sakin Vural Varli, Aylin Tuven, Hakan Surgut, Niklas Jansson (2021) Determination of Polyphaga Species Distributed in Different Biotopes in Cataldag Karsiyaka Sub-District Directorate (Balikesir) by Pitfall Trap Method KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, Vol. 24, s. 401-413 Vidare till DOI
Per Angelstam, Michael Manton, Taras Yamelynets, Mariia Fedoriak, Andra-Cosmina Albulescu, Felipe Bravo, Fatima Cruz, Bogdan Jaroszewicz, Marika Kavtarishvili, Jose Munoz-Rojas, Frans Sijtsma, Carla-Leanne Washbourne, Mauro Agnoletti, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Robert Kanka, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc Metzger, Bert van der Moolen, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgieska, Natalie Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Asiya Zagidullina (2021) Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations Landscape Ecology, Vol. 36, s. 637-663 Vidare till DOI

2020

Sakin Vural Varli, Hakan Surgut, Aylin Tuven, Nicklas Jansson (2020) Çataldağ (Balıkesir-Susurluk) Çevresinin Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae ve Chrysomelidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Çalışmalar [Faunistic Studies on Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae and Chrysomelidae (Coleoptera) Families of Cataldag (Balikesir-Susurluk) Province, Western Turkey] KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, Vol. 23, s. 740-747 Vidare till DOI

2019

Fabien Soldati, Niklas Jansson, Mustafa Avci, Erol Atay, Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Fatih Aytar (2019) A NEW SPECIES OF CORTICEUS PILLER & MITTERPACHER FROM TURKEY, WITH AN UPDATED KEY TO TURKISH SPECIES BELONGING TO THIS GENUS (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) Annales Zoologici, Vol. 69, s. 165-172 Vidare till DOI

2018

Laia Mestre, Niklas Jansson, Thomas Ranius (2018) Saproxylic biodiversity and decomposition rate decrease with small-scale isolation of tree hollows Biological Conservation, Vol. 227, s. 226-232 Vidare till DOI
M. Korkmaz, A. Akyol, T. Turkoglu, A. Bergner, Niklas Jansson, A. Tolunay (2018) PERSPECTIVE ON FOREST BIODIVERSITY INDICATORS FOR PROTECTED AREAS: A COMPARISON OF TURKISH AND SWEDISH FOREST EXPERT OPINIONS Applied Ecology and Environmental Research, Vol. 16, s. 3595-3609 Vidare till DOI

2016

Leonie A. Gough, Anne Sverdrup-Thygeson, Per Milberg, Hanne E. Pilskog, Niclas Jansson, Mats Jonsell, Tone Birkemoe, Nicklas Jansson (2016) Data from: Specialists in ancient trees are more affected by climate than generalists
Staffan Carlsson, Karl-Olof Bergman, Nicklas Jansson, Thomas Ranius, Per Milberg (2016) Boxing for biodiversity: evaluation of an artificiallycreated decaying wood habitat Biodiversity and Conservation, Vol. 25, s. 393-405 Vidare till DOI
Adam Bergner, Anton Sunnergren, Burcu Yeşilbudak, Cahit Erdem, Nicklas Jansson (2016) Attributes of trees used by nesting and foraging woodpeckers (Aves: Picidae) in an area with old pollarded Oaks (Quercus spp.) in the Taurus Mountains, Turkey Zoology in the Middle East, Vol. 62, s. 288-298 Vidare till DOI
Per Milberg, Karl-Olof Bergman, Kerem Sancak, Nicklas Jansson (2016) Assemblages of saproxylic beetles on large downed trunks of oak Ecology and Evolution, Vol. 6, s. 1614-1625 Vidare till DOI

2015

Leonie A. Goug, Anne Sverdrup-Thygeson, Per Milberg, Hanne E. Pilskog, Nicklas Jansson, Mats Jonsell, Tone Birkemoe (2015) Specialists in ancient trees are more affected by climate than generalists Ecology and Evolution, Data from: Specialists in ancient trees are more affected by climate than generalists, Vol. 5, s. 5632-5641 Vidare till DOI
Sakine Serap Avgin, Gloria Antonini, Andrzej Lason, Niklas Jansson, Tuba Oncul Abacigil, Sakin Vural Varli, Alessio De Biase, Paolo Audisio (2015) New data on distribution, ecology, and taxonomy of Turkish Nitidulidae (Coleoptera) Turkish Journal of Zoology, Vol. 39, s. 314-322 Vidare till DOI
Adam Bergner, Mustafa Avci, Hasan Eryigit, Nicklas Jansson, Mats Niklasson, Lars Westerberg, Per Milberg (2015) Influences of forest type and habitat structure on bird assemblagesof oak (Quercus spp.) and pine (Pinus spp.) stands in southwesternTurkey Forest Ecology and Management, Vol. 336, s. 137-147 Vidare till DOI
Per Milberg, Karl-Olof Bergman, Henrik Norman, Roger B. Pettersson, Lars Westerberg, Lars-Ove Wikars, Nicklas Jansson (2015) A burning desire for smoke? Sampling insects favoured by forestfire in the absence of fire Journal of Insect Conservation, Vol. 19, s. 55-65 Vidare till DOI

2014

Jacek Hilszczanski, Tomasz Jaworski, Radoslaw Plewa, Niklas Jansson (2014) Surrogate tree cavities: boxes with artificial substrate can serve as temporary habitat for Osmoderma barnabita (Motsch.) (Coleoptera, Cetoniinae) Journal of Insect Conservation, Vol. 18, s. 855-861 Vidare till DOI
Per Milberg, Karl-Olof Bergman, Helena Johansson, Nicklas Jansson (2014) Low host-tree preferences among saproxylic beetles: acomparison of four deciduous species Insect Conservation and Diversity, Vol. 7, s. 508-522 Vidare till DOI