Presentation

Min forskning handlar oftast om gamla träd, ek-levande insekter och hur dessa bäst bevaras.

Det finns idag mycket mindre gammal ek än tidigare och insekter som är beroende av ekar riskerar att försvinna. I en av mina många projekt utvecklade och testade jag en ek-holk för eklevande insekter. Vi fann att ek-holkar kan bidra till lokal diversitet och kanske även vara en spridningslänk mellan ekområden.

Diversiteten i insektsfaunan som är knuten till ek innehåller många ovanliga och hotade arter. Tyvärr är diversiteten hotad både i Sverige och i Europa. Därför behöver vi fortsätta att kartlägga artförekomster och öka förståelsen för hur arter kan bevaras. Jag har därför startat ett europeiskt samarbete kring kartläggning och analys, och har ett längre samarbete med forskare i Turkiet.

Jag är ledarmot i rödlistekommiteen för skalbaggar i Sverige och för saproxyliska skalbaggar i Europa.

Online-profilerPublikationer

2023

2022

2021

Per Angelstam, Mariia Fedoriak, Fatima Cruz, Jose Munoz-Rojas, Taras Yamelynets, Michael Manton, Carla-Leanne Washbourne, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Bogdan Jaroszewicz, Robert Kanka, Marika Kavtarishvili, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc J. Metzger, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgjieska, Frans J. Sijtsma, Nataliya Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Bert van der Moolen, Asiya Zagidullina, Alina Zhuk (2021) Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning Ecology & Society, Vol. 26 Vidare till DOI
Per Angelstam, Michael Manton, Taras Yamelynets, Mariia Fedoriak, Andra-Cosmina Albulescu, Felipe Bravo, Fatima Cruz, Bogdan Jaroszewicz, Marika Kavtarishvili, Jose Munoz-Rojas, Frans Sijtsma, Carla-Leanne Washbourne, Mauro Agnoletti, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Robert Kanka, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc Metzger, Bert van der Moolen, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgieska, Natalie Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Asiya Zagidullina (2021) Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations Landscape Ecology, Vol. 36, s. 637-663 Vidare till DOI

Nyheter

Forskargrupp

Relaterat

Publikationer

2023

2022

2021

Per Angelstam, Mariia Fedoriak, Fatima Cruz, Jose Munoz-Rojas, Taras Yamelynets, Michael Manton, Carla-Leanne Washbourne, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Bogdan Jaroszewicz, Robert Kanka, Marika Kavtarishvili, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc J. Metzger, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgjieska, Frans J. Sijtsma, Nataliya Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Bert van der Moolen, Asiya Zagidullina, Alina Zhuk (2021) Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning Ecology & Society, Vol. 26 Vidare till DOI
Per Angelstam, Michael Manton, Taras Yamelynets, Mariia Fedoriak, Andra-Cosmina Albulescu, Felipe Bravo, Fatima Cruz, Bogdan Jaroszewicz, Marika Kavtarishvili, Jose Munoz-Rojas, Frans Sijtsma, Carla-Leanne Washbourne, Mauro Agnoletti, Denis Dobrynin, Zita Izakovicova, Niklas Jansson, Robert Kanka, Leena Kopperoinen, Marius Lazdinis, Marc Metzger, Bert van der Moolen, Deniz Ozut, Dori Pavloska Gjorgieska, Natalie Stryamets, Ahmet Tolunay, Turkay Turkoglu, Asiya Zagidullina (2021) Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations Landscape Ecology, Vol. 36, s. 637-663 Vidare till DOI

2020

Sakin Vural Varli, Hakan Surgut, Aylin Tuven, Nicklas Jansson (2020) Çataldağ (Balıkesir-Susurluk) Çevresinin Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae ve Chrysomelidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Çalışmalar [Faunistic Studies on Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae and Chrysomelidae (Coleoptera) Families of Cataldag (Balikesir-Susurluk) Province, Western Turkey] KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, Vol. 23, s. 740-747 Vidare till DOI

2019

2018

2016

2015

2014

2013