Presentation

Min forskning handlar oftast om gamla träd, ek-levande insekter och hur dessa bäst bevaras.

Det finns idag mycket mindre gammal ek än tidigare och insekter som är beroende av ekar riskerar att försvinna. I en av mina många projekt utvecklade och testade jag en ek-holk för eklevande insekter. Vi fann att ek-holkar kan bidra till lokal diversitet och kanske även vara en spridningslänk mellan ekområden.

Diversiteten i insektsfaunan som är knuten till ek innehåller många ovanliga och hotade arter. Tyvärr är diversiteten hotad både i Sverige och i Europa. Därför behöver vi fortsätta att kartlägga artförekomster och öka förståelsen för hur arter kan bevaras. Jag har därför startat ett europeiskt samarbete kring kartläggning och analys, och har ett längre samarbete med forskare i Turkiet.

Jag är ledarmot i rödlistekommiteen för skalbaggar i Sverige och för saproxyliska skalbaggar i Europa.

Online-profiler

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2018

2016

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskargruppVisa/dölj innehåll

RelateratVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012