08 november 2018

Inom det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet Link-Sic har de deltagande företagen möjlighet att få hjälp av sommarjobbande studenter. Sara Nilsson och Julius Kokko Ekholm testade navigationssensorer för obemannade helikoptrar.

Magnus Johansson
– Det måste ha sett ganska märkligt ut när vi åkte omkring med en trähelikopter full med sensorer på ett släp, konstaterar Sara Nilsson.

Trämodell av Skeldar för testTräldar, trämodellen på sitt släp. Foto Julius Kokko EkholmTillsammans med Julius Kokko Ekholm sommarjobbade hon i sex veckor på UMS Skeldar som säljer och utvecklar obemannade helikoptrar. UMS Skeldar är också ett av de företag som är engagerade i Link-Sic, Linköping Center for Sensor Informatics and Control, ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid LiU.

– Vi behövde byta ut GPS-mottagarna på helikoptrarna och ville ha ordentliga tester på olika typer av sensorer, hur de fungerar och i vilka lägen det blir problem, berättar Ola Härkegård, ansvarig för systemutveckling på UMS Skeldar.

Sommarjobb från ett antal av Link-Sic-företagen annonserades via olika kanaler till studenterna i årskurs fyra. Både Sara Nilsson och Julius Kokko Ekholm är nu inne på femte året av sina civilingenjörsutbildningar, Sara på teknisk fysik och elektroteknik med internationell inriktning och Julius på maskinteknik.

Sensorer för navigation

Sommarjobbet som väckte deras intresse gick ut på att designa, planera och genomföra tester av olika typer av navigationssensorer. Något de sedan utförde, bland annat genom att placera sensorerna på en modell av helikoptern och köra runt med den på ett släp. Signalerna från sensorerna mättes och dokumenterades.

– Vi hade dagliga avstämningar. Vid sådana här tester avgör man från dag till dag hur testet ska drivas vidare. Det beror ju på vilka resultat de fått fram hittills. Det är som att dra i ett snöre och se vad man får, säger Ola Härkegård.

Men jobbet handlade definitivt inte bara om att åka runt och mäta:
– Det var kombinationen av att jobbet var praktiskt, men även krävde tekniskt tankearbete som gjorde att det var så roligt, säger Sara Nilsson.

– Det behövdes ny kunskap om produkterna som vi fick läsa in själva och som vi lärde oss mycket av, säger Julius Kokko Ekholm.

Användbart resultat

Båda uppskattade också att det arbete de lagt ner undre sex sommarveckor kommer till nytta.
– Det kändes fint att lämna ifrån sig en rapport, varsågod det här har vi gjort, säger Sara Nilsson.

Ola Härkegård är mer än nöjd med resultatet av studenternas arbete och glad över möjligheten i Link-Sic att få hjälp av studenter i konkreta projekt.
– Det här är ju den typen av tester vi skulle behöva göra men sällan får tid med. De fick bidra till att utveckla våra produkter och vi fick in rolig färgklick i firman, de smälte verkligen bra in här, säger han.

Julius Kokko Ekholm och Sara Nilsson är också nöjda med sommaren:
– Jag har jobbat på stora företag tidigare och då pratar man mest med dem som gör samma sak, här fick vi se mer av hur ett företag fungerar på ett övergripande plan, säger Sara Nilsson.

Julius Kokko Ekholm fyller i:
– Det var intressant att få en inblick i ett företag och få en bakgrund till vilken typ av ingenjörsjobb man kan få. Vi blev också mycket väl bemötta, både på företaget och på avdelningen för reglerteknik.

Nästa steg för dem båda är nu att hitta ett spännande examensarbete som avrundning på utbildningen. Julius Kokko Ekholm vill arbeta med hållbarhet inom elektronikområdet och sneglar efter jobb åt det hållet.

För Sara Nilsson gav sommarjobbet mersmak:
– Navigation är ett spännande område och jag fortsätter gärna med att göra något inom reglerteknik.

LINK-SIC

Linköping Center for Sensor Informatics and Control
https://liu.se/forskning/link-sic
Ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum för industriinriktad forskning kring sensorinformatik och reglerteknik. Även företag som Alelion, Senion och Actia Nordic har haft studenter som extra resurs sommaren 2018.

UMS Skeldar

Har cirka 40 anställda i Linköping och 25 vid huvudkontoret i Schweiz. Bolaget är en avknoppning från Saab och har funnits sedan 2015.

Utbildningarna

Kompetenscentrum

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.