Pris i Paris för MIT-medarbetares avhandling

Lonni Besançon har tilldelats ett pris för sin avhandling "An interaction Continuum for 3D Dataset Visualization".

hybrid-tactile-tangible-for-scientific-visualizationTangible manipulation of a cutting plane to understand a FTLE dataset..
Lonni Besançon har fått erhållit sin doktorstitel i människa-datorinteraktion i Paris från Inria Saclay, Limsi / CNRS och Université Paris Sud. Han handleddes av Tobias Isenberg från Inria och Mehdi Ammi från LIMSI / CNRS. Lonnis huvudfokus ligger i skärningspunkten mellan interaktion mellan människa och datorer och interaktiv vetenskaplig visualisering. Vid IAS kommer han att arbeta med att föreslå visuellt utforskningsverktyg för registerdata.
 
Arbetet som presenteras i avhandlingen visar potentialen i ett interaktions-kontinuum för 3D-visualiseringar genom att föreslå hybridväxlingsparadigmer i en lättanpassad, enkel att integrera och prisvärd inställning. Det ger de nödvändiga initiala stegen för ett interaktions-kontinuum som förhoppningsvis kommer att inspirera till att fler hybridtekniktekniker skapas för 3D-datasamverkan.

Avhandlingen (engelska) >>

Le Monde – blog-post >>

Om avhandlingen på Youtube >>

Prix de thèse du GdR IG-RV (franska) >>
Översatt utdrag från sidan ovan:
2017 inrättade GdR IG-RV ett IGRV-avhandlingspris. Syftet är att årligen belöna en utmärkt avhandling från GdR IG-RV-samhället. Intresset är dubbelt. För den berörda unga forskaren kommer detta pris att ge en hög synlighet för arbetet och ett erkännande av GdR-samhället på grundval av de erhållna resultaten. För GdR-samhället kommer detta pris att synliggöra förstklassigt arbete inom våra forskningstema. Prissättningens disciplinära disposition är GdR Geometric and Graphic Computer Science, Virtual Reality and Visualization och dess arbetsgrupper. Varje år nominerar juryn av GdR-avhandlingspriset en pristagare och två medlemmar av GdR-styrkommittén för validering.

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU