19 april 2020

Nyligen rapporterade Sveriges Radio P1:s Kaliber om kvinnliga förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. En kunskapssammanställning som Barnafrid gjorde på uppdrag av ECPAT visade på stort behov av forskning inom området.

kvinna med barn, silhuett.
Bild: Pixabay
Nyligen rapporterade Sveriges Radio P1:s Kaliber om kvinnliga förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. På uppdrag av ECPAT gjorde Barnafrid hösten 2019 en kunskapssammanställning om kvinnliga förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. Rapporten, som till stor del är en litteraturstudie, visade ett stort behov av vidare forskning inom området.
- Vi vet att det finns kvinnliga förövare men vi vet för lite om hur vanligt det är, om förövarna och om barnens perspektiv på just kvinnliga förövare. Det är angeläget att området studeras vidare och att kunskap om kvinnliga förövare sprids bland de yrkesverksamma i landet. Man bör kartlägga om nuvarande stöd och behandlingsformer är tillräckliga för att fånga upp kvinnliga förövares behandlingsbehov. Det är också viktigt att utveckla förebyggande insatser, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.

Se mer om kunskapsstudien av Linda Jonsson och Carl Göran Svedin på ECPAT:s webbsida:
Barn utsatta av kvinnliga förövare

Lyssna på Sveriges Radio P1:s Kalibers program:
De dolda sexövergreppen – förövaren är en kvinna


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.