19 april 2020

Nyligen rapporterade Sveriges Radio P1:s Kaliber om kvinnliga förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. En kunskapssammanställning som Barnafrid gjorde på uppdrag av ECPAT visade på stort behov av forskning inom området.

kvinna med barn, silhuett. Bild: Pixabay

Nyligen rapporterade Sveriges Radio P1:s Kaliber om kvinnliga förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. På uppdrag av ECPAT gjorde Barnafrid hösten 2019 en kunskapssammanställning om kvinnliga förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. Rapporten, som till stor del är en litteraturstudie, visade ett stort behov av vidare forskning inom området.
- Vi vet att det finns kvinnliga förövare men vi vet för lite om hur vanligt det är, om förövarna och om barnens perspektiv på just kvinnliga förövare. Det är angeläget att området studeras vidare och att kunskap om kvinnliga förövare sprids bland de yrkesverksamma i landet. Man bör kartlägga om nuvarande stöd och behandlingsformer är tillräckliga för att fånga upp kvinnliga förövares behandlingsbehov. Det är också viktigt att utveckla förebyggande insatser, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.

Se mer om kunskapsstudien av Linda Jonsson och Carl Göran Svedin på ECPAT:s webbsida:
Barn utsatta av kvinnliga förövare

Lyssna på Sveriges Radio P1:s Kalibers program:
De dolda sexövergreppen – förövaren är en kvinna


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.