31 mars 2023

En vintrig dag tidigt i mars fick CKS besök av tre kollegor från Center for Sustainable Business Development and Policy, CBE, vid Syddansk Universitet. Besöket var ett initiativ för att hitta gemensamma beröringspunkter och områden för samarbete mellan CBE och CKS.

Bild på forskare från Danmark utanför A-huset på Campus Valla
Mads Bruun Ingstrup, Emma Perriton och Majbritt Rostgaard från Syddansk Universitet på besök på Campus Valla.

Mads Bruun Ingstrup, Emma Perriton, Majbritt Rostgaard Evald från CBE kom till Campus Norrköping för att vara med på ett forskningsseminarium tillsammans med forskarna på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS Dagen efter besökte de avdelningen för Industriell miljöteknik på Campus Valla i Linköping. De var inbjudna på initiativ av Sara Gustafsson, CKS föreståndare som också är forskare på avdelningen Industriell miljöteknik. Sara är även med i CBE:s styrelse sedan det danska forskningscentret bildades 2021.

Mads Bruun Ingstrup, avdelningschef på CBE, var nöjd med besöket och tar med sig mycket tillbaka till Danmark.

– Vi tar med oss många positiva intryck och insikter hem. Jag ser en stor potential för samverkan, inte minst inom områdena regional utveckling och hållbarhet. Liksom CKS och Industriell miljöteknik arbetar vi tvärvetenskapligt, något som jag ser kan ge synergier och goda förutsättningar för samarbete. 

Samarbeten på fler olika sättBild på fyra människor i snö och spl

Att knyta nya kontakter och nätverka är mycket värdefullt även för CKS som forsknings- och samverkansmiljö och det finns mycket att lära av varandra. Mads Bruun Ingstrup menar att CBE kan dra lärdomar från hur CKS samverkar med kommunerna och det ömsesidiga lärandet mellan CKS och kommunerna. CKS å sin sida är mycket intresserade av att lära sig mer om förutsättningar för lokal samverkan mellan akademi och samhälle utifrån en dansk kontext.

– Det har varit mycket givande att samarbeta med Mads och hans kollegor sedan jag kom in i deras styrelse och jag ser fram mot att fortsätta att utveckla det samarbetet inom fler områden på olika sätt, säger Sara Gustafsson.

Det finns gott om idéer kring gemensamma samarbeten i framtiden och en del är redan på gång.

– På kort sikt samarbetar vi med Sara om en tidskriftsartikel. På längre sikt öppnar vårt besök för fler artikelsamarbeten, projektansökningar och forskningsvistelser. Dessutom finns möjlighet till ömsesidig sparring och kontinuerligt lärande, avslutar Mads Bruun Ingstrup.

-----------------------------------------------------------------------------

Fakta om Center for Sustainable Business Development and Policy vid Syddansk Universitet

CBE bildades 2021 och består idag av totalt sex forskare som är verksamma inom fyra forskningsområden:

  • Industrial policy and strategies
  • Public-Private Innovation
  • Local and social entrepreneurship
  • Specialized business development

Mer om Centre for Sustainable Business Development and Policy

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.