31 mars 2023

En vintrig dag tidigt i mars fick CKS besök av tre kollegor från Center for Sustainable Business Development and Policy, CBE, vid Syddansk Universitet. Besöket var ett initiativ för att hitta gemensamma beröringspunkter och områden för samarbete mellan CBE och CKS.

Bild på forskare från Danmark utanför A-huset på Campus Valla
Mads Bruun Ingstrup, Emma Perriton och Majbritt Rostgaard från Syddansk Universitet på besök på Campus Valla.

Mads Bruun Ingstrup, Emma Perriton, Majbritt Rostgaard Evald från CBE kom till Campus Norrköping för att vara med på ett forskningsseminarium tillsammans med forskarna på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS Dagen efter besökte de avdelningen för Industriell miljöteknik på Campus Valla i Linköping. De var inbjudna på initiativ av Sara Gustafsson, CKS föreståndare som också är forskare på avdelningen Industriell miljöteknik. Sara är även med i CBE:s styrelse sedan det danska forskningscentret bildades 2021.

Mads Bruun Ingstrup, avdelningschef på CBE, var nöjd med besöket och tar med sig mycket tillbaka till Danmark.

– Vi tar med oss många positiva intryck och insikter hem. Jag ser en stor potential för samverkan, inte minst inom områdena regional utveckling och hållbarhet. Liksom CKS och Industriell miljöteknik arbetar vi tvärvetenskapligt, något som jag ser kan ge synergier och goda förutsättningar för samarbete. 

Samarbeten på fler olika sättBild på fyra människor i snö och spl

Att knyta nya kontakter och nätverka är mycket värdefullt även för CKS som forsknings- och samverkansmiljö och det finns mycket att lära av varandra. Mads Bruun Ingstrup menar att CBE kan dra lärdomar från hur CKS samverkar med kommunerna och det ömsesidiga lärandet mellan CKS och kommunerna. CKS å sin sida är mycket intresserade av att lära sig mer om förutsättningar för lokal samverkan mellan akademi och samhälle utifrån en dansk kontext.

– Det har varit mycket givande att samarbeta med Mads och hans kollegor sedan jag kom in i deras styrelse och jag ser fram mot att fortsätta att utveckla det samarbetet inom fler områden på olika sätt, säger Sara Gustafsson.

Det finns gott om idéer kring gemensamma samarbeten i framtiden och en del är redan på gång.

– På kort sikt samarbetar vi med Sara om en tidskriftsartikel. På längre sikt öppnar vårt besök för fler artikelsamarbeten, projektansökningar och forskningsvistelser. Dessutom finns möjlighet till ömsesidig sparring och kontinuerligt lärande, avslutar Mads Bruun Ingstrup.

-----------------------------------------------------------------------------

Fakta om Center for Sustainable Business Development and Policy vid Syddansk Universitet

CBE bildades 2021 och består idag av totalt sex forskare som är verksamma inom fyra forskningsområden:

  • Industrial policy and strategies
  • Public-Private Innovation
  • Local and social entrepreneurship
  • Specialized business development

Mer om Centre for Sustainable Business Development and Policy

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.