24 augusti 2023

Nu har höstens praktikanter kommit till CKS. Tre studenter från masterprogrammet i statsvetenskap och strategisk stads- och regionplanering ska under hösten stötta våra forskare i olika forskningsprojekt.

bild på en man och två kvinnor på en bro Höstens praktikanter är på plats på CKS. Från vänster: Ludwig Ström, Lisa Narveby och Carla Khayat. Marie-Louise Elebring

Möt CKS nya praktikanter

Ludwig

Vad har du för bakgrund?

– Jag läste en blandad kompott av ämnen när jag tog min kandidat, huvudsakligen läste jag statsvetenskap men jag läste även media- och kommunikationsvetenskap och beteendevetenskap. Nu läser jag mastersprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Jag är född, uppvuxen och bor i Norrköping.

Vad ska du jobba med på CKS?

– Under min tid på CKS ska jag arbeta med frågor som rör oppositionens roll i den lokala demokratin. Det ska bli superintressant att sätta sig in i detta. Min handledare är Johan Wänström.

Varför valde du att söka praktik på CKS?

– Anledningen till att jag ansökte om att få praktisera på CKS är att jag vill få uppleva hur forskning fungerar på riktigt från insidan. Att få arbeta heltid med denna typ av kunskapsproduktion tror jag dessutom är en ovärderlig erfarenhet inför framtiden, och jag både hoppas och tror att jag kommer kunna bidra med något under min tid här.

Lisa

Vad har du för bakgrund?

– Jag är uppvuxen i Åby men har bott i centrala Norrköping sedan 2019 och pendlat till studierna i Linköping i fyra år. Jag började läsa Politices kandidatprogram hösten 2019 och valde inriktningen statsvetenskap. Under min kandidatutbildning gjorde jag en utredning åt Socialkontoret i Norrköping som studentmedarbetare. Jag visste redan när jag började studierna att jag ville läsa en masterutbildning direkt efter kandidatprogrammet för att få så många möjligheter som möjligt och under grundutbildningen fick jag upp ögonen för offentlig förvaltning. Jag tog kandidatexamen förra våren och påbörjade masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning på hösten. 

Vad ska du jobba med på CKS?

– På CKS ska jag studera skillnader i tillväxtens utbredning och fördelning i länen över tid samt kommunernas och regionernas strategier för att hantera denna utveckling. Johan Wänström är min handledare men även Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall är med i projekten.

Varför valde du att söka praktik på CKS?

–  Jag har under våren arbetat som amanuens i statsvetenskap och tyckte att arbeta med forskningsprojekt var något för mig. På CKS studeras frågor som ligger nära min inriktning på utbildningen och jag ser praktiken här som en stor möjlighet att utvecklas inom mitt fält.

 

Carla

Vad har du för bakgrund?

– Jag heter Carla, är 36 år och bor med min man och mina tre barn i Linköping. Jag har en arkitektutbildning från mitt hemland, Syrien. I nuläget läser jag tredje terminen på masterprogrammet ”Strategisk stads- och regionplanering” på LIU och under denna termin kommer jag att arbeta som praktikant på CKS.

Vad ska du jobba med på CKS?

– Uppdraget blir att studera projektet ”Upplevelsecenter för mat” i Mjölby kommun utifrån relevant litteratur och teorier, och samtidigt utifrån intervjuer med aktörer som är intresserade av detta projekt. Mina handledare är Brita Hermelin och Åsa Svenfelt.

Varför valde du att söka praktik på CKS?

– Forskningsarbete har alltid intresserat mig. Jag vill också säga tack till alla på kontoret som har varit så trevliga!

Fler nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.