24 augusti 2023

Nu har höstens praktikanter kommit till CKS. Tre studenter från masterprogrammet i statsvetenskap och strategisk stads- och regionplanering ska under hösten stötta våra forskare i olika forskningsprojekt.

bild på en man och två kvinnor på en bro
Höstens praktikanter är på plats på CKS. Från vänster: Ludwig Ström, Lisa Narveby och Carla Khayat. Marie-Louise Elebring

Möt CKS nya praktikanter

Ludwig

Vad har du för bakgrund?

– Jag läste en blandad kompott av ämnen när jag tog min kandidat, huvudsakligen läste jag statsvetenskap men jag läste även media- och kommunikationsvetenskap och beteendevetenskap. Nu läser jag mastersprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Jag är född, uppvuxen och bor i Norrköping.

Vad ska du jobba med på CKS?

– Under min tid på CKS ska jag arbeta med frågor som rör oppositionens roll i den lokala demokratin. Det ska bli superintressant att sätta sig in i detta. Min handledare är Johan Wänström.

Varför valde du att söka praktik på CKS?

– Anledningen till att jag ansökte om att få praktisera på CKS är att jag vill få uppleva hur forskning fungerar på riktigt från insidan. Att få arbeta heltid med denna typ av kunskapsproduktion tror jag dessutom är en ovärderlig erfarenhet inför framtiden, och jag både hoppas och tror att jag kommer kunna bidra med något under min tid här.

Lisa

Vad har du för bakgrund?

– Jag är uppvuxen i Åby men har bott i centrala Norrköping sedan 2019 och pendlat till studierna i Linköping i fyra år. Jag började läsa Politices kandidatprogram hösten 2019 och valde inriktningen statsvetenskap. Under min kandidatutbildning gjorde jag en utredning åt Socialkontoret i Norrköping som studentmedarbetare. Jag visste redan när jag började studierna att jag ville läsa en masterutbildning direkt efter kandidatprogrammet för att få så många möjligheter som möjligt och under grundutbildningen fick jag upp ögonen för offentlig förvaltning. Jag tog kandidatexamen förra våren och påbörjade masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning på hösten. 

Vad ska du jobba med på CKS?

– På CKS ska jag studera skillnader i tillväxtens utbredning och fördelning i länen över tid samt kommunernas och regionernas strategier för att hantera denna utveckling. Johan Wänström är min handledare men även Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall är med i projekten.

Varför valde du att söka praktik på CKS?

–  Jag har under våren arbetat som amanuens i statsvetenskap och tyckte att arbeta med forskningsprojekt var något för mig. På CKS studeras frågor som ligger nära min inriktning på utbildningen och jag ser praktiken här som en stor möjlighet att utvecklas inom mitt fält.

 

Carla

Vad har du för bakgrund?

– Jag heter Carla, är 36 år och bor med min man och mina tre barn i Linköping. Jag har en arkitektutbildning från mitt hemland, Syrien. I nuläget läser jag tredje terminen på masterprogrammet ”Strategisk stads- och regionplanering” på LIU och under denna termin kommer jag att arbeta som praktikant på CKS.

Vad ska du jobba med på CKS?

– Uppdraget blir att studera projektet ”Upplevelsecenter för mat” i Mjölby kommun utifrån relevant litteratur och teorier, och samtidigt utifrån intervjuer med aktörer som är intresserade av detta projekt. Mina handledare är Brita Hermelin och Åsa Svenfelt.

Varför valde du att söka praktik på CKS?

– Forskningsarbete har alltid intresserat mig. Jag vill också säga tack till alla på kontoret som har varit så trevliga!

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.