20 juni 2019

Formgivaren och läraren på Malmstens Chandra Ahlsell får årets Bruno Mathsson-pris på 250 000 kronor tillsammans med sin kollega Anna Lovisa Holmquist. Tillsammans utgör de två konst- och designduon Folkform.

Gunilla Allard från Bruno Mathsson-fonden, Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist vid prisutdelningen på Nationalmuseum.

Pris och bänkar

Priset delades ut på Nationalmuseum i början av juni. På museet finns för övrigt nya sittbänkar i ek som formgivits av Folkform och som tagits i bruk efter renoveringen av museet.

- Det känns hedrande och inspirerande att vår formgivning blivit utvald av Bruno Mathsson-fonden. Det är verkligen ett erkännande, säger Chandra Ahlsell.

Bruno Mathsson-priset är Nordens största formgivningspris. Juryns motivering lyder så här:

De nya bänkarna på Nationalmuseum har formgivits av Folkform.

2019 års Bruno Mathsson-pris tilldelas Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist i konst- och designduon Folkform, för deras angelägna undersökningar av hur material och tillverkningsmetoder värderas inom nutida möbelproduktion. Prestigelöst och processinriktat fördjupar de sig i den traditionella industri- och hantverkskunskap som riskerar att gå förlorad, och skapar nya konstnärliga och distinkta uttryck. Deras projekt realiseras ofta i fria processer, drivna av lika mått nyfikenhet, mod och integritet.”

Koppling till Malmstens

Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist är båda baserade i Stockholm och inledde sitt samarbete under studierna i industridesign vid Konstfack i Stockholm. Vid sidan av Folkform arbetar Chandra Ahlsell även som lärare i möbeldesign vid Malmstens, där också Anna Lovisa Holmquist varit gästlärare.

I arbetet med bänkarna på Nationalmuseum har även Sara Lindqvist deltagit. Hon är tapetserarmästare och har tidigare varit anställt på Malmstens under 14 år.

I den specialbeställda bänkarna till museets utställningssalar och entre har Folkform experimenterat med olika tapetseringstekniker, vilket resulterat i en sits som påminner om ett lapptäcke med omväxlande delar av djuphäftning och släta läderytor. Genom att kombinera olika traditionella tapetseringsmetoder på ett nytänkande sätt, blir bänkens sits ett historiskt kollage av tapetseringstekniker från olika tidsepoker, därav namnet Patchwork.

- På så sätt är bänkarna återspegling av sitt nya hem: ett museum med rötter i 1800-talet, uppdaterat för en samtida publik, säger Chandra Ahlsell.

Internationellt känd

Bruno Mathsson-priset delas ut av Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons fond som bildades 1983 genom en donation från Karin och Bruno Mathsson. Fondens ändamål är att främja forskning, utveckling, undervisning och utbildning inom områdena föremål samt yttre och inre miljö.

Bruno Mathsson (1907-1988) är en av Sveriges internationellt mest kända möbelformgivare.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.