Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Vi studerar exempelvis teknikens betydelse för våra vardagsliv och för hur vi uppfattar och förstår oss själva och vår omvärld. Central i vår forskning är också frågan om hur värden och normer uttrycks, förhandlas, transformeras och förstärks i olika praktiker och sammanhang när teknik utvecklas och används.

Tema Ts forskning är uppdelad i tre breda programområden. I programområdet P6: Kropp, kunskap, subjektivitet studerar teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. P6 undersöker dessa teman från sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.

Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt. 

Programområdet ValueS forskar om värdering som praktik vilket inkluderar användningen av rankningar, utvärderingar, indikatorer, över ett brett fält såväl inom som utanför teknik och vetenskap. Bland de områden vi nu studerar finns kliniska prövningar, "big data", patienterfarenheter, utvecklingen och användningen av algoritmer samt framtidsbyggande.

Utbildning

Förutom forskning och forskarutbildning erbjuder tema T ett kandidatprogram i samhällsplanering med fokus på hållbarhetsfrågor, i samarbete bland annat med andra teman på Temainstitutionen, liksom ett internationellt masterprogram, i samarbete med Tema Miljöförändring. Medarbetare på Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Forskning & forskarutbildningVisa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

Kalendarium Visa/dölj innehåll

14 juni 2021

Workshop: Smart city and digital sovereignty

14 juni 2021 kl. 09.00 - 15 juni 2021 kl. 13.00 Online via Zoom

Välkommen till Smart city och digital soveriegnty, 14-15 juni 2021. Forskningsnätverket Smart city and  digital suvereignty samlar en tvärvetenskaplig expertgrupp för att utbyta kunskap och praktik om medborgarinflytande i hållbar stadsutveckling.Workshopen hålls på engelska och vänder sig till forskare, offentliganställda och studenter med intresse för stadsplanering, digital geografi, design, STS och teknik kommer att hållas på engelska.   

Kontakt

15 juni 2021

Webbinarium: The Great Chernobyl Acceleration

kl. 18.00 – 19.00 På Zoom

The Atomic Heritage project är värd för ett webbinarium med professor Kate Brown (MIT), som talar omt "The Great Chernobyl Acceleration" Välkommen att delta! Evenemanget kommer att hållas på engelska och sändas live på Zoom och streamas på YouTube, offentligt och öppet för alla med förhandsregistrering. 

Kontakt

Andrei Stsiapanau

The Atomic Heritage Conference

15 juni 2021 kl. 18.00 - 18 juni 2021 kl. 18.30 On Zoom

The Atomic Heritage final Conference äger rum online. Den inkluderar ett trettiotal närvarande deltagare och ett trettiotal icke-närvarande deltagare från tretton olika länder - främst akademiska forskare men också konstnärer, curatorer och museiproffs. Bland höjdpunkterna kan nämnas en offentlig keynote av professor Kate Brown om ämnet "The Great Chernobyl Konferensen hålls på engelska. Välkommen att ta en titt på programmet. Och mycket välkomna att registrera dig.

Kontakt

Andrei Stsiapanau

24 september 2021

Disputation i Teknik och social förändring: Nimmo Osman Elmi

kl. 10.00 – 13.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Nimmo Osman Elmi, tema Teknik och social förändring, försvarar sin avhandling: Taxes: The Travels and Translations of ITax in Kenya. Opponent är professor Richard Rottenburg, University of the Witwatersrand, Sydafrika.

Kontakt

15 juni 2022

Konferens: Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities 

15 juni 2022 kl. 09.00 - 17 juni 2022 kl. 17.00 Linköping

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra; intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Kontakt

Kontakt & medarbetareVisa/dölj innehåll

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema/Tema Genus, 581 83 Linköping

Medarbetare

Om institutionenVisa/dölj innehåll