Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Vi studerar exempelvis teknikens betydelse för våra vardagsliv och för hur vi uppfattar och förstår oss själva och vår omvärld. Central i vår forskning är också frågan om hur värden och normer uttrycks, förhandlas, transformeras och förstärks i olika praktiker och sammanhang när teknik utvecklas och används.

Tema Ts forskning är uppdelad i tre breda programområden. I programområdet P6: Kropp, kunskap, subjektivitet studerar teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. P6 undersöker dessa teman från sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.

Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt.

Utöver att bedriva forskning ansvarar Tema T för forskarutbildningen i Teknik och social förändring. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram i samhällsplanering samt exempelvis kurser inom vetenskapsteori, teknikhistoria och medicinsk humaniora. Medarbetare vid Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Tema T är värd för Centrum för Människa, Teknik och Samhälle (CMTS), som arbetar för att samhällsvetenskap och humaniora integreras i ingenjörsutbildningarna vid LiU. Tema T är även värd för Centrum för Medicinsk Humaniora och Bioetik (CMHB); ett tvärfakultetligt centrum vid LiU som arbetar för att samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom medicinsk humaniora och bioetik.

Forskning

Centrum

Forskarutbildning

Utbildning 

Vi undervisar inom samhällsplanering, olika perspektiv på teknik, vetenskap och medicin samt inom vetenskapsteori och metod. Fokus ligger på att bidra med en vidgad syn inom de områden vi undervisar i.

Våra största utbildningsuppdrag ligger inom kandidatprogrammet i Samhällsplanering och det internationella masterprogrammet i Strategic Urban and Regional Planning. Programmen kombinerar teoretiska perspektiv på planering med praktik med särskilt fokus på hur olika aspekter av hållbarhet och andra utmaningar kan hanteras i utvecklingen av våra samhällen.

Vi ansvarar också för kurser i vetenskapsteori och metod på lärarprogrammet. Tillsammans med Centrum för människa, teknik och samhälle (CMTS) ges därtill en kurs i teknikhistoria för studenter vid teknisk fakultet, samt kurser i samhällsplanering och teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv för studenter på kandidatprogrammet Samhällets logistik. Tema T samarbetar även med Tema Miljöförändring kring ett antal kurser inom mastersprogrammet ”Science for Sustainable Development”.

Medarbetare vid Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Nyheter

porträtt av två kvinnliga forskare.

Postcovid fick forskarna att kombinera olika perspektiv

I spåren av covidpandemin följde en ny utmaning: postcovid. I ett stort forskningsprojekt arbetar forskare på tvärs över områdesgränser för att förstå postcovid ur många olika aspekter. Samtidigt forskar de om den tvärvetenskapliga processen i sig.

Panelsamtal under vetenskaplig salong

Framtidens kvinnohälsa i ljuset under vetenskaplig salong

Ett entusiastiskt sällskap samlades på Munkkällaren för Centrum för medicinsk humaniora och bioetiks vetenskapliga salong. Med temat "framtidens kvinnohälsa" deltog över 30 gäster för att få inspiration, knyta kontakter och diskutera möjligheter.

En grön fot.

Forskning kring hållbar utveckling får 14,7 miljoner

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

De sju doktoranderna mot en bakgrund av träd

Möt doktoranderna inom Just Transitions

Möt sju doktorander som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik. Deras uppgift är att undersöka hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå.

Porträttfoto av Lisa Guntram.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

jorden med stad på

Ny doktorandkurs om konflikter och dilemman kring klimat och rättvisa

Har konflikter kring klimat och rättvisa potential att driva en rättvis klimatomställning på lokal nivå? Den 19-20 september startar den första doktorandkursen om klimaträttvisa inom forskarskolan Just Transitions.

Publikationer

Senaste publikationer

2024

Tim Flohr Sørensen, Marko Marila, Anna S. Beck (2024) The Mandate for Speculation: Responding to Uncertainty in Archaeological Thinking Cambridge Archaeological Journal
Thomas P. Keating, Anna Storm (2024) 100,000 years and counting: how do we tell future generations about highly radioactive nuclear waste repositories?
Sofie Hellberg, Beniamin Knutsson, Sara Löwgren (2024) Governmentalities of automobility in times of climate change: competing logics of circulation and imaginaries of the (im)possible Mobilities Vidare till DOI
Sofia Morberg Jämterud (2024) Mellanrummets sorg Liv, tro och tolkning: En festskrift till Cristina Grenholm, s. 71-78
Marko Marila, Hannah Klaubert, Sergiu Novac, Axel Sievers, Rebecca Öhnfeldt, Anna Storm (2024) Nuclear Natures: A Concept Explored in Six Briefs
Marko Marila (2024) Memorial to Selfishness
Harald Rohracher, Michael Ornetzeder (2024) Navigating missions: experiences from a long-term R&I programme to transform the building sector in Austria Science and Public Policy, Vol. 51, s. 67-79 Vidare till DOI
Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2024) A multi-level discourse analysis of Swedish wind power resistance, 2009-2022 Political Geography, Vol. 108, Artikel 103017 Vidare till DOI

Kalendarium 

17 april 2024

Högre seminarium vid Tema Teknik och social förändring med Aurora Hoel

kl. 13.00 – 15.00 Forum, plan 2, ingång 37, Tema-huset, campus Valla

Aurora Hoel från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) är inbjuden talare vid Tema Teknik och social förändrings högre seminarium. Auroras forskning kretsar kring vetenskapliga bilder och teknologier för syn, inklusive ämnen som fotografi, vetenskapliga instrument, medicinsk avbildning och visualisering. Hon har varit medredaktör för två böcker om Ernst Cassirers filosofi om teknologi och har integrerat insikter från fenomenologen Maurice Merleau-Ponty i vetenskapsstudier.

Kontakt

18 april 2024

Planning in Transition: föreläsning med Anna Nikolaeva,  Universitetet i Amsterdam (Nederländerna)

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, plan 2, ingång 37, Temahuset, campus Valla, och Zoom

Anna Nikolaeva, Biträdande universitetslektor i urban planering vid Universitetet i Amsterdam, är inbjuden talare vid föreläsningsserien Planning in Transition vid Tema Teknik och social förändring. Föreläsningens titel är "The politics of non-knowing in just mobility transitions: A case study and research agenda" och hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

8 maj 2024

Högre seminarium vid Tema Teknik och social förändring med Catherine Grandclément

kl. 13.00 – 15.00 Lethe, våning 2, ingång 37, Tema-huset, campus Valla

Catherine Grandclément, en sociolog som arbetar i Forskning och utvecklings-avdelningen hos det franska elbolaget EdF, är inbjuden talare vid Tema Teknik och social förändrings högre seminarium den 8 maj. Hennes forskning fokuserar på att studera de inbyggda politiska aspekterna hos små föremål som mätare och apparater, vilka agerar som medlare för att forma elektricitet från en allmän tjänst till en konsumtionsvara.

Kontakt

15 maj 2024

Planning in Transition: föreläsning med Wojciech Kębłowski, Vrije Universiteit Brussel (Belgien)

kl. 15.15 – 17.00 Temcas, plan 2, ingång 37, Temahuset, campus Valla, och Zoom

Wojciech Kębłowski, Biträdande universitetslektor vid Vrije Universiteit Brussel, Belgien, är inbjuden talare vid föreläsningsserien Planning in Transition vid Tema Teknik och social förändring. Föreläsningens titel är “Why do we need to be critical about transport and what it means?” och hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

24 maj 2024

Disputation inom teknik och social förändring: Nancy Brett

kl. 13.15 – 16.15 Temcas, plan 2, ingång 37, Tema-huset,Campus Valla

Nancy Brett, vid Institutionen för Tema, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Bridging Local Constraints and Global Priorities: The Shaping of Swedish Biogas Markets”. Opponent är professor Tomas Moe Skjølsvold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Disputationen hålls på engelska.

Kontakt

13 juni 2024

Planning in Transition: föreläsning med Greg Marsden, University of Leeds (UK) 

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, plan 2, ingång 37, Temahuset, campus Valla, och Zoom

Greg Marsden, Professor i transportstyrning vid Institutionen för transportstudier vid University of Leeds, är inbjuden talare vid föreläsningsserien Planning in Transition vid Tema Teknik och social förändring. Föreläsningens titel är “(How) does place matter to decarbonization pathways?” och hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

27 augusti 2024

Planning in Transition: föreläsning med Mimi Sheller, Worcester Polytechnic Institute (USA)

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, plan 2, ingång 37, Temahuset, campus Valla, och Zoom

Mimi Sheller, dekan för The Global School vid Worcester Polytechnic Institute, USA, är inbjuden talare vid föreläsningsserien Planning in Transition vid Tema Teknik och social förändring. Föreläsningens titel är “How can sustainable mobilities be made more just?” och hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

Kontakt & medarbetare

Ledningsgrupp

Administration och ledningsstöd

Medarbetare

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress
Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping

Relaterat innehåll