Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Vi studerar exempelvis teknikens betydelse för våra vardagsliv och för hur vi uppfattar och förstår oss själva och vår omvärld. Central i vår forskning är också frågan om hur värden och normer uttrycks, förhandlas, transformeras och förstärks i olika praktiker och sammanhang när teknik utvecklas och används.

Tema Ts forskning är uppdelad i tre breda programområden. I programområdet P6: Kropp, kunskap, subjektivitet studerar teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. P6 undersöker dessa teman från sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.

Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt. 

Programområdet ValueS forskar om värdering som praktik vilket inkluderar användningen av rankningar, utvärderingar, indikatorer, över ett brett fält såväl inom som utanför teknik och vetenskap. Bland de områden vi nu studerar finns kliniska prövningar, "big data", patienterfarenheter, utvecklingen och användningen av algoritmer samt framtidsbyggande.

Utbildning

Förutom forskning och forskarutbildning erbjuder tema T ett kandidatprogram i samhällsplanering med fokus på hållbarhetsfrågor, i samarbete bland annat med andra teman på Temainstitutionen, liksom ett internationellt masterprogram, i samarbete med Tema Miljöförändring. Medarbetare på Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Forskning & forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Utbildning 
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Kalendarium 
Visa/dölj innehåll

18 mars 2020

Högre seminarium, Tema teknik och social förändring Per Högselius

kl. 13.15 – 15.00 Lethe, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Per Högselius, professor vid KTH, föreläser om "Putting Water at the Centre of Nuclear Energy History". Föreläsningen är öppen för alla.

Kontakt

27 mars 2020

Disputation inom Teknik och social förändring: Amelia Mutter

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, Tema, Campus Valla, Linköping

Amelia Mutter, Institutionen för Tema försvarar sin avhandling med titeln "Multiple Imaginaries of the Fossil Fuel Future – Biogas and Electricity in Swedish Urban Transport”. Opponent är Magdalena Kuchler, Uppsala universitet.

Kontakt

1 april 2020

Högre seminarium Tema Teknik och samhällsförändring Solveig Jülich

kl. 13.15 – 15.00 Lethe, Temahuset, Campus Valla, Linköping

Solveig Jülich, professor vid Uppsala universitet, föreläser om " Medicine at the Borders of Life: An interdisciplinary research programme". Föreläsningen är öppen för alla. 

Kontakt

Kontakt & medarbetare
Visa/dölj innehåll

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema/Tema Genus, 581 83 Linköping

Om institutionen
Visa/dölj innehåll