Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Vi studerar exempelvis teknikens betydelse för våra vardagsliv och för hur vi uppfattar och förstår oss själva och vår omvärld. Central i vår forskning är också frågan om hur värden och normer uttrycks, förhandlas, transformeras och förstärks i olika praktiker och sammanhang när teknik utvecklas och används.

Tema Ts forskning är uppdelad i tre breda programområden. I programområdet P6: Kropp, kunskap, subjektivitet studerar teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. P6 undersöker dessa teman från sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.

Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt. 

Programområdet ValueS forskar om värdering som praktik vilket inkluderar användningen av rankningar, utvärderingar, indikatorer, över ett brett fält såväl inom som utanför teknik och vetenskap. Bland de områden vi nu studerar finns kliniska prövningar, "big data", patienterfarenheter, utvecklingen och användningen av algoritmer samt framtidsbyggande.

Utbildning

Förutom forskning och forskarutbildning erbjuder tema T ett kandidatprogram i samhällsplanering med fokus på hållbarhetsfrågor, i samarbete bland annat med andra teman på Temainstitutionen, liksom ett internationellt masterprogram, i samarbete med Tema Miljöförändring. Medarbetare på Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Forskning & forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Utbildning 
Visa/dölj innehåll

Sociala medier

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalendarium 
Visa/dölj innehåll

28 maj 2019

Högre seminarium: Michael Lynch

kl. 13.00 – 15.00 Lethe, Temahuset

Tema Teknik och social förändring bjuder in till ett seminarium med Michael Lynch, Professor Emeritus, Cornell University. Titeln är: Rediscovering discovery in social studies of science: criteria of intelligibility and revisionist histories as reflexive features of science and patent law. Seminariet är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

29 maj 2019

Disputation inom Teknik och social förändring: Ivanche Dimitrievski

kl. 13.15 – 15.00 Universitetsklubben, Campus Valla

Ivanche Dimitrievski vid Institutionen för Tema försvarar sin avhandling "Accountable Futures: The Case of the European Spallation Source". Opponent är Michael E. Lynch.

Kontakt

12 juni 2019

Opening the Black Box of Online Gambling Technology

kl. 13.15 – 15.15 Lethe, Temahuset

Tema Teknik och social förändring bjuder in till ett seminarium med Professor Mark Elam från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Titel är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms". Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies. Seminariet är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

Kontakt & medarbetare
Visa/dölj innehåll

Avdelningschef och administratör

Enhetschefer för enheterna P6, STRIPE och Values

Om institutionen
Visa/dölj innehåll