Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Vi studerar exempelvis teknikens betydelse för våra vardagsliv och för hur vi uppfattar och förstår oss själva och vår omvärld. Central i vår forskning är också frågan om hur värden och normer uttrycks, förhandlas, transformeras och förstärks i olika praktiker och sammanhang när teknik utvecklas och används.

Tema Ts forskning är uppdelad i tre breda programområden. I programområdet P6: Kropp, kunskap, subjektivitet studerar teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. P6 undersöker dessa teman från sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.

Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt.

Utöver att bedriva forskning ansvarar Tema T för forskarutbildningen i Teknik och social förändring. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram i samhällsplanering samt exempelvis kurser inom vetenskapsteori, teknikhistoria och medicinsk humaniora. Medarbetare vid Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Tema T är värd för Centrum för Människa, Teknik och Samhälle (CMTS), som arbetar för att samhällsvetenskap och humaniora integreras i ingenjörsutbildningarna vid LiU. Tema T är även värd för Centrum för Medicinsk Humaniora och Bioetik (CMHB); ett tvärfakultetligt centrum vid LiU som arbetar för att samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom medicinsk humaniora och bioetik.

Forskning

Centrum

Forskarutbildning

Utbildning 

Vi undervisar inom samhällsplanering, olika perspektiv på teknik, vetenskap och medicin samt inom vetenskapsteori och metod. Fokus ligger på att bidra med en vidgad syn inom de områden vi undervisar i.

Våra största utbildningsuppdrag ligger inom kandidatprogrammet i Samhällsplanering och det internationella masterprogrammet i Strategic Urban and Regional Planning. Programmen kombinerar teoretiska perspektiv på planering med praktik med särskilt fokus på hur olika aspekter av hållbarhet och andra utmaningar kan hanteras i utvecklingen av våra samhällen.

Vi ansvarar också för kurser i vetenskapsteori och metod på lärarprogrammet. Tillsammans med Centrum för människa, teknik och samhälle (CMTS) ges därtill en kurs i teknikhistoria för studenter vid teknisk fakultet, samt kurser i samhällsplanering och teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv för studenter på kandidatprogrammet Samhällets logistik. Tema T samarbetar även med Tema Miljöförändring kring ett antal kurser inom mastersprogrammet ”Science for Sustainable Development”.

Medarbetare vid Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Nyheter

En grön fot.

Forskning kring hållbar utveckling får 14,7 miljoner

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

De sju doktoranderna mot en bakgrund av träd

Möt doktoranderna inom Just Transitions

Möt sju doktorander som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik. Deras uppgift är att undersöka hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

jorden med stad på

Ny doktorandkurs om konflikter och dilemman kring klimat och rättvisa

Har konflikter kring klimat och rättvisa potential att driva en rättvis klimatomställning på lokal nivå? Den 19-20 september startar den första doktorandkursen om klimaträttvisa inom forskarskolan Just Transitions.

 Sofia Morberg Jämterud ser upprymd ut under sin föreläsning.

Vetenskaplig salong om pandemins konsekvenser

Pandemin har fått långtgående konsekvenser för individer, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Den har inneburit och innebär utmaningar, såväl existentiellt och socialt som ur vård- och medicinska perspektiv, på lokal och global nivå.

Bild på ett konstverk där blått tyg hänger på olika nivåer i en gammal turbinhall.

Forskare och konstnärer studerar hur vi använder varmvatten

Hur använder vi varmvatten och vad tänker vi kring vår vattenförbrukning? De frågorna står i fokus för ett forskningsprojekt som tar konsten till hjälp för att visualisera människors tankar kring varmvatten och vattenanvändning.

Publikationer

Senaste publikationer

2023

Marko Marila, Kristin Ilves (2023) 'Perspectives in Maritime Archaeology': Challenging Popular Perceptions through Online Learning Public Archaeology Vidare till DOI
Liisa Kunnas, Marko Marila (Redaktörskap) (2023) Celebrating 100 Years of Archaeology at the University of Helsinki: Past, Present and Future
Karin Edberg (2023) E-biking within a transitioning transport system: the quest for flexible mobility Mobilities, s. 1-16 Vidare till DOI
Karin Edberg (2023) E-biking within a transitioning transport system: the quest for flexible mobility Mobilities Vidare till DOI
Thomas P. Keating (2023) Techno-genesis: Reconceptualising geography's technology from ontology to ontogenesis Progress in Human Geography Vidare till DOI
Harald Rohracher, Michael Ornetzeder (2023) Navigating missions: experiences from a long-term R&I programme to transform the building sector in Austria Science and Public Policy Vidare till DOI
Cesar Camilo Castillo Estupiñan (2023) Boundary-making in Conservation: The Configuration of Environmental Ontologies in the Andean Páramos Sociological perspectives Vidare till DOI
Karin Edberg (2023) The (im-)mobile e-bike: infrastructural components of an emerging micromobility practice Active Travel Studies: an Interdisciplinary Journal. Special Issue: Electric Micromobility Futures, Vol. 3, Artikel 9 Vidare till DOI

Kalendarium 

29 november 2023

Docent- och professorsföreläsningar med Alex Prast och Ida Grundel

kl. 15.00 – 16.30 Brage, Temahuset, plan 2, ingång 37, Campus Valla

Alex Prast, Tema M, håller sin professorsföreläsning i forskarutbildningsämnet Miljövetenskap med titeln ”Development of Biotechnological tools to mitigate human impacts”. Ida Grundel, Tema T, håller sin docentföreläsning i forskarutbildningsämnet Tema Teknik och social förändring med titeln ”Dilemmas and actor roles in transformative change”. Föreläsningarna hålls på engelska och följs av mingel. Alla är välkomna.

Kontakt

Kontakt & medarbetare

Ledningsgrupp

Administration och ledningsstöd

Medarbetare

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress
Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping

Relaterat innehåll