06 december 2018

Mats Eklund, föreståndare för Biogas research center, har tilldelats årets Biogasutmärkelse 2018. Mats Eklund får priset då han under flera år samlat en rad aktörer och visat den stora nyttan med biogas i en rad sektorer.

årets biogasutmärkelse 2018Trafikutskottet ordförande Jens Holm och BRC;:s föreståndare Mats Eklund. Bild: Biogas Öst

Prisutdelning i Stockholm

Priset delades ut av Jens Holm, ordförande i Trafikutskottet, vid konferensen BioDrivtinget 2018 på Nalen i Stockholm. Den årliga utmärkelsen tilldelas en person eller organisation som har gjort viktiga insatser för att lyfta biogasen och visat på goda exempel. Bakom priset står den ideella föreningen Biogas Öst.

Nominerade var i år också föreningen Gröna Bilister och Region Jönköpings län. Mats Eklund fick utmärkelsen då hans arbete påskyndat omställningen till fossilfrihet och bidragit till att stärka biogasens roll i ett hållbart samhälle.

Styrelsens motivering i dess helhet:

”Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings universitet, har under flera år samlat en stor bredd av aktörer i biogassverige. Med Mats ledarskap i spetsen utgör Biogas Research Center en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt. I sann pionjäranda visar Mats vägen för hållbara biogaslösningar genom att tvärsektoriellt knyta ihop den näringspolitiska och miljömässiga nyttan med ökad biogasproduktion och användning. Mats brinner för biogasens utveckling, genom ödmjukhet, kunskap och en gnutta glamour är han en av de drivande krafterna bakom biogasens andra våg.”

En glad Mats Eklund passade själv på att tacka sina medarbetare.

- Tack till alla duktiga kollegor och excellenta samarbetspartners, kommenterade han efter prisutdelningen. 

BioDrivtinget är en återkommande konferens för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen.

Läs mer om Biogas Öst här.

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.