Tema Barn (TEMAB)

Forskare vid Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv med hög teorimedvetenhet och kritisk reflektion eftersträvar forskarna att ställa nya frågor om barn och barndom. 

Tema Barns uppdrag innebär att utgöra en miljö för samhällsrelevant och tematiskt upplagd forskning och utbildning om barn och unga som omfattar ett intresse för såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Likaså vill vi synliggöra och problematisera hur barndomar varierar över tid och plats och ur samtida, jämförande och historiska perspektiv.

Tema Barn 30 år 

Forskning, forskarutbildning & utbildning

Sociala medier

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare 

Om Tema