Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och reflektion formulerar vi ständigt nya aktuella frågor om barn och barndom.  


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi ur samtida, jämförande och historiska perspektiv synliggöra och problematisera hur synen på barn varierar över tid och plats. Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och politikområden som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga, human profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildning, socionom- och psykologprogram och vi ger en fristående kurs i ”Att lyssna på barn”.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Vi vill med vår forskning belysa och ifrågasätta värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna. Det gör vi genom empiriska studier, teoriutveckling och genom att föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Vi har idag funnits i drygt 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik, teori och politik och flera stora forskningsprojekt vill vi fortsätta utveckla och bredda vår forskning. Idag ger tema Barn doktorandkurser i kritiska barnstudier och det kritiska tänkandet är även integrerat i kurserna på vår internationella master i Child Studies.

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Forskningsmiljön består av professorer, lektorer och doktorander och vi har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar. Det ger oss förutsättningar att vara en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt. Vi välkomnar forskare från andra universitet att tillbringa gästforskarvistelser hos oss.

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Fullständig publikationslista

Till publikationslistan för Tema Barn i DiVA

Senaste publikationerna

2022

Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud, Kristin Zeiler (2022) Inledning Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar , s. 9-25

Seminarier vid tema Barn Visa/dölj innehåll

Tema Barns seminarieserie

Från barns sociala interaktion till barns/familjers politiska, sociala och kulturella betydelser i samhället.  

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Doktorn kan komma

Ett återkommande inslag i serien är ”Doktorn kan komma”. Vid dessa tillfällen bjuds två nydisputerade doktorer in för att hålla föreläsningar inom ett gemensamt tema. Det som gör dessa seminarier speciella är att de inbjudna doktorerna kommer från andra forskningsmiljöer än vår egen och de ger en möjlighet att hålla koll på vad som är nytt inom barnforskningen.

Våra externa seminarier är öppna för alla

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta professor Anna Sparrman via anna.sparrman@liu.se.

Vill du delta i våra samtal?

Vid våra seminarier presenterar, diskuterar och utvecklar vi texter och idéer. Vi har också återkommande workshops på olika teman. På tema Barn strävar vi efter att ge konstruktiv respons på pågående arbeten i en kollegial och öppen miljö. Vårt mål är att kombinera passionerad, akademisk rakhet med kreativitet, klarhet och generositet och på så sätt skapa ett öppet och samtidigt välstrukturerat diskussionsklimat.

Vi erbjuder en kreativ forskningsmiljö för besökande akademiker

Vi uppmuntrar våra gäster att presentera egna texter på seminariet och ser positivt på möjligheten till informella samarbeten. Vi erbjuder ett kontor och grundläggande infrastruktur (IT, tillgång till bibliotek) under vistelsen. Besökare måste ha egen finansiering för sin vistelse, finansiering kan bland annat sökas via ERASMUS utbytesprogram. Som gästforskare kan du stanna från en vecka till flera månader. Vissa forskare kommer tillbaka, ibland flera gånger.

Tidigare gästforskare

“I really enjoyed my visiting period at LiU, Tema Barn in 2018. during Spring and Autumn 2018. The atmosphere at Tema Barn was open and welcoming and it was easy to schedule meetings and data sessions and take part in the ongoing research”
Annukka Pursi, doktorand från Helsinki University, Educational sciences

Maillista  Visa/dölj innehåll

Maillista

På Tema Barn finns nu en maillista som riktar sig till alla personer som vill veta vad som händer på Tema Barn. T.ex. får du information om seminarium, workshop och annat som är öppet för alla som vill delta. Skicka ett mejl till eva.danielsson@liu.se och anmäl ditt intresse.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid tema Barn  Visa/dölj innehåll

Ledningsgrupp

Besöksadress

Institutionen för Tema, Temahuset, plan 2, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för Tema
Tema Barn
581 83 Linköping