Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och kritisk reflektion formulerar vi ständigt nya brännande frågor om barn och barndom. 


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi synliggöra och problematiserar hur synen på barn varierar över tid och plats ur samtida, jämförande och historiska perspektiv. 

Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och policy som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna vill vi med vår forskning ifrågasätta. Det gör vi genom empiriska studier såväl som genom att skapa förståelse för eller rentav föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Men det är först under 2000-talet som vi började använda begreppet kritiska barnstudier som en vision. Idag ger tema Barn doktorandkurser under rubriken och förhållningssättet är även integrerat i kurserna på vårt internationella online master program. Vi bedriver även kritisk forskning på och om forskning om barn och barndom, vi ifrågasätter de vetenskapliga teorier som har blivit eller är vedertagna inom barn och barndomsforskning.

Tema Barn 30 år: nya vägar, nya perspektiv

2018 har Tema Barn funnits i 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik och politik och flera stora forskningsprojekt har vi idag utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till barnforskning vilket bland annat innebär att vi ifrågasätter det som tas förgivet om barn och barndom. Vi ställer frågan om världen kan vara annorlunda?

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Vår forskning präglas av sin tvärvetenskaplighet bland annat genom att kombinera samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Med trettio år på nacken är Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Att vi dessutom har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar gör oss till en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt.
Institutionen består av professorer, lektorer och doktorander och avdelningen bedriver idag det internationella online Mastersprogrammet Child Studies. Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildningen, inom social arbete och vi ger inte minst en fristående kurs som heter ”Att lyssna på barn”.

 Fem viktiga teman i vår forskning

  • Barn och ungdomar: hälsa, välbefinnande och livskvalitet
  • Barns samspel och socialisationsprocesser i förskola, skola och familj
  • Barn, stat och marknad i tid och rum
  • Kultur och praktik: visualitet, konsumtion, materialitet, sexualitet och barnkultur
  • Föräldraskapets praktik och politik

Forskning & forskarutbildning 
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Seminarieserie
Visa/dölj innehåll

Tema Barns seminarieserie

Från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. 

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Doktorn kan komma

Ett återkommande inslag i serien är ”Doktorn kan komma”. Vid dessa tillfällen bjuds två nydisputerade doktorer in för att hålla föreläsningar inom ett gemensamt tema. Det som gör dessa seminarier speciella är att de inbjudna doktorerna kommer från andra forskningsmiljöer än vår egen och de ger en möjlighet att hålla koll på vad som är nytt inom barnforskningen.

Våra externa seminarier är öppna för alla

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta professor Johanna Sköld via johanna.skold@liu.se.

Välkommen!

Interna seminarier för forskare vid Tema Barn

Öppna seminarier

2 april 2019

Tema Barn: Discussion of multidisciplinary thinking

kl. 13.00 – 15.00 Lethe, Temahuset

Professor Anssi Peräkylä, Sociology Department, University of Helsinki föreläser "Discussion of multidisciplinary thinking: Interaction research meeting psychology: studies on face, psychophysiology and the self". Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

9 april 2019

Tema Barn: Like Karatschi or Lagos

kl. 13.00 – 15.00 Lethe, Temahuset

Gästforskare Defne Kadıoğlu, Center for Middle Eastern Studies, Lund University föreläser. Titel: Like Karatschi or Lagos”Schools as Gentrification Frontier in Berlin’s Immigrant-Heavy Neighborhoods. Seminariet hålls på engelska och är öppet för alla. Anmälan krävs.

Kontakt

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Sociala medier

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll