Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och kritisk reflektion formulerar vi ständigt nya brännande frågor om barn och barndom. 


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi synliggöra och problematiserar hur synen på barn varierar över tid och plats ur samtida, jämförande och historiska perspektiv. 

Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och policy som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna vill vi med vår forskning ifrågasätta. Det gör vi genom empiriska studier såväl som genom att skapa förståelse för eller rentav föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Men det är först under 2000-talet som vi började använda begreppet kritiska barnstudier som en vision. Idag ger tema Barn doktorandkurser under rubriken och förhållningssättet är även integrerat i kurserna på vårt internationella online master program. Vi bedriver även kritisk forskning på och om forskning om barn och barndom, vi ifrågasätter de vetenskapliga teorier som har blivit eller är vedertagna inom barn och barndomsforskning.

Tema Barn 30 år: nya vägar, nya perspektiv

2018 har Tema Barn funnits i 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik och politik och flera stora forskningsprojekt har vi idag utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till barnforskning vilket bland annat innebär att vi ifrågasätter det som tas förgivet om barn och barndom. Vi ställer frågan om världen kan vara annorlunda?

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Vår forskning präglas av sin tvärvetenskaplighet bland annat genom att kombinera samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Med trettio år på nacken är Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Att vi dessutom har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar gör oss till en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt.
Institutionen består av professorer, lektorer och doktorander och avdelningen bedriver idag det internationella online Mastersprogrammet Child Studies. Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildningen, inom social arbete och vi ger inte minst en fristående kurs som heter ”Att lyssna på barn”.

 Fem viktiga teman i vår forskning

  • Barn och ungdomar: hälsa, välbefinnande och livskvalitet
  • Barns samspel och socialisationsprocesser i förskola, skola och familj
  • Barn, stat och marknad i tid och rum
  • Kultur och praktik: visualitet, konsumtion, materialitet, sexualitet och barnkultur
  • Föräldraskapets praktik och politik

Forskning & forskarutbildning 
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2019

Seminarier
Visa/dölj innehåll

Tema Barns seminarieserie

Från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. 

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Doktorn kan komma

Ett återkommande inslag i serien är ”Doktorn kan komma”. Vid dessa tillfällen bjuds två nydisputerade doktorer in för att hålla föreläsningar inom ett gemensamt tema. Det som gör dessa seminarier speciella är att de inbjudna doktorerna kommer från andra forskningsmiljöer än vår egen och de ger en möjlighet att hålla koll på vad som är nytt inom barnforskningen.

Våra externa seminarier är öppna för alla

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta professor Johanna Sköld via johanna.skold@liu.se.

Välkommen!

Interna seminarier för forskare vid Tema Barn

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Cekaite och Goodwin om Embodied Family Choreography

CaMP Anthropology intervjuar författarna Asta Cekaite, tema Barn och Marjorie Harness Goodwin, UCLA, om deras bok Embodied Family Choreography.
Till artikeln i CaMP Anthropology

 

Alan Prout blir hedersdoktor

Till filosofie hedersdoktor utses Alan Prout, professor emeritus i barndomssociologi från Leeds universitet i England. Han var en av pionjärerna inom det barndomssociologiska forskningsfält som bidragit till dagens syn på barn och barndom som sociala och kulturella konstruktioner. Förutom ett starkt forskningsteoretiskt intresse har han forskat om ämnen som föräldraskap, barn och hälsa, undervisning om sexualitet samt barns kroppar. Han har under lång tid samarbetat med forskare vid Tema Barn.

Alan Prout, hedersdoktor 2019 Foto Robert Norbury

Sociala medier

Medarbetare 
Visa/dölj innehåll