01 februari 2019

Vilket behov har företag och organisationer av kompetensutveckling inom AI? Hur skulle den i så fall kunna se ut? LiU Uppdragsutbildning bjöd in till en heldag om artificiell intelligens.

Deltagare på AI-workshop
Denise Granat

Ett 50-tal deltagare från företag, organisationer och universitetet samlades för att diskutera kompetensutveckling inom AI. Syftet var att föra samman forskare från Linköpings universitet med representanter för företag och offentlig sektor för att diskutera och identifiera möjliga framtida uppdragsutbildningar inom AI. På workshopen presenterades också sju nya utbildningar inom AI-området som kommer att ges vid LiU för första gången under 2019.

AI - ett mindset

En av deltagarna var Magnus Ranlöf från Sectra Imaging IT Solution AB. Han arbetar som utvecklingschef för IT-system för sjukvården och ser att AI är ett nödvändigt och växande område inom hans domän.
- Vår verksamhet handlar om att effektivisera sjukvård. Vi är bra på att samla in data men lägger ett stort ansvar på läkarna som ska hantera den. Då är AI ett kraftfullt beslutsstöd och prioriteringsstöd för läkarna.
Hur kan ni kunna använda en sådana här utbildningar?
- Vi har experter men den stora mängden medarbetare har liten kunskap om AI. Jag tror vi måste vidareutbilda oss och då kan en uppdragsutbildning vara bra, ett ytterligare sätt att använda den expertis som finns på LiU.
- AI är ett ”mindset”, för att innovera måste man förstå. En utbildning är ett sätt att mogna tanken.

Vill fungera som motor

Det var själva ämnet, AI, som lockat Jan Sjunnesson, senior advisor för utbildning på Combitech, till den här dagen.
- AI-baserade system används ofta av yrkesmänniskor. Då är det viktigt att systemen anpassas till användarna och den arbetsmiljö de jobbar i. Användare och system måste verka tillsammans i harmoni. Eller, med andra ord, artificiell intelligens måste vara i balans med mänsklig intelligens. Här behövs utbildningar som jag tror att universitet och näringsliv kan forma tillsammans.

Sabrina Thelander, chef för LiU Uppdragsutbildning är nöjd med dagen.
- Det är såhär vi vill jobba, ha det här nära samtalet med företag och offentlig sektor, bygga relationer och fungera som motor. Det har varit livliga diskussioner och i den diskussionsgrupp som jag är med i har jag redan fått fem idéer om nya utbildningar, utöver de sju utbildningar som startar i vår och i höst och som delvis har tagits fram i dialog med näringsliv och offentlig sektor.
Syftet med dagen var att deltagarna skulle få höra mer om universitetets forskning inom AI samt att forskare och LiU Uppdragsutbildning skulle lära sig mer om vilka behov som finns hos de deltagande organisationerna.
- Jag tycker att vi nått syftet idag, säger Sabrina Thelander. Begränsningen nu är inte efterfrågan på utbildning utan vad LiU mäktar med. Det blev en lyckad dag!

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.