12 juni 2018

Studenter på masterprogrammet Science for sustainable development kan välja kursen Research Skills där man kommer nära forskningen och kan förbereda sig för uppsatsarbetet. För Marianne Kropf gav kursen möjlighet att resa till Guangzhou i Kina.

Guangzhou, Kina

Nyss hem kommen från Guangzhou i Kina visar Marianne Kropf bilderna från projektet Sponge City som hon skriver sin uppsats om. Projektet handlar om hur Guangzhou, som är en av de tio städer i världen som är hårdast drabbad av översvämningar, ska kunna ta hand om allt översvämningsvatten genom att bland annat bygga ut städers infrastruktur med våtmarker som dränerar vatten på ett naturligt sätt.
Marianne KropfMarianne Kropf Foto: Pia Molin- Jag var inte helt säker på vad jag ville skriva uppsats om, säger Marianne Kropf. Men när jag fick veta att Tema Miljöförändring har ett forskningssamarbete med Guangzhou fick jag möjlighet att delta i det. På så sätt fick jag kontakt med en kinesisk professor som var på besök i Linköping.

Kontakten ledde till att Marianne Kropf kunde resa till Guangzhou och på plats göra de intervjuer med beslutsfattare, forskare och företag som behövdes för att hennes uppsats.

Tid på plats

När kursen ”Research skills” startade 2012 var tanken att studenterna tidigt skulle komma in i forskningstänkandet och få träna på färdigheter och moment som är vanliga i miljöforskning. Institutionen Tema är stark inom forskning och studenterna kan välja bland ett stort antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Och det handlar inte om att bara gå bredvid utan som till exempel Marianne Kropf som deltog genom att titta på vilka olika hinder som finns för projektet Sponge City.
- För mig innebar kursen att jag fick god tid på mig att skaffa en bakgrund inför uppsatsen och resan till Kina, säger Marianne Kropf. Det gav mig mer tid på plats när jag gjort förarbetet under kursen. Det var också bra att få praktisk erfarenhet av Sponge City, att få se teorin i praktiken.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.