12 juni 2018

Studenter på masterprogrammet Science for sustainable development kan välja kursen Research Skills där man kommer nära forskningen och kan förbereda sig för uppsatsarbetet. För Marianne Kropf gav kursen möjlighet att resa till Guangzhou i Kina.

Guangzhou, Kina

Nyss hem kommen från Guangzhou i Kina visar Marianne Kropf bilderna från projektet Sponge City som hon skriver sin uppsats om. Projektet handlar om hur Guangzhou, som är en av de tio städer i världen som är hårdast drabbad av översvämningar, ska kunna ta hand om allt översvämningsvatten genom att bland annat bygga ut städers infrastruktur med våtmarker som dränerar vatten på ett naturligt sätt.
Marianne KropfMarianne Kropf Foto: Pia Molin- Jag var inte helt säker på vad jag ville skriva uppsats om, säger Marianne Kropf. Men när jag fick veta att Tema Miljöförändring har ett forskningssamarbete med Guangzhou fick jag möjlighet att delta i det. På så sätt fick jag kontakt med en kinesisk professor som var på besök i Linköping.

Kontakten ledde till att Marianne Kropf kunde resa till Guangzhou och på plats göra de intervjuer med beslutsfattare, forskare och företag som behövdes för att hennes uppsats.

Tid på plats

När kursen ”Research skills” startade 2012 var tanken att studenterna tidigt skulle komma in i forskningstänkandet och få träna på färdigheter och moment som är vanliga i miljöforskning. Institutionen Tema är stark inom forskning och studenterna kan välja bland ett stort antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Och det handlar inte om att bara gå bredvid utan som till exempel Marianne Kropf som deltog genom att titta på vilka olika hinder som finns för projektet Sponge City.
- För mig innebar kursen att jag fick god tid på mig att skaffa en bakgrund inför uppsatsen och resan till Kina, säger Marianne Kropf. Det gav mig mer tid på plats när jag gjort förarbetet under kursen. Det var också bra att få praktisk erfarenhet av Sponge City, att få se teorin i praktiken.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.