06 mars 2020

Ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Både genom chefens direkta agerande som ledare och genom hens indirekta påverkan på arbetsplatsen. Det visar en ny kunskapssammanställning från forskare på LiU.

Daniel Lundqvist och Andreas Wallo.
Kul på jobbet. Daniel Lundqvist och Andreas Wallo har skrivit en rapport om kopplingen mellan ledarskap och hälsa. Foto: Mikael Sönne

Visar positiva samband

I rapporten Ledarskap för hälsa och välbefinnande, beställd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap har Andreas Wallo och Daniel Lundqvist granskat 33 nordiska vetenskapliga artiklar om sambandet mellan ledarskap och hälsa. Studierna är gjorda mellan 2009 och 2019 och fokuserar på det positiva samband som kan finnas, det vill säga om och hur ledarskap kan påverka hälsa i rätt riktning.

- Destruktiva chefer kan naturligtvis påverka hälsan negativt, det finns det andra studier som visar. Men det låg inte i vårt uppdrag att titta på den här gången, säger Daniel Lundqvist.

Sammanställningen visar att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande på flera sätt. Flera kvalitativa studier betonar det positiva i ett relationsorienterat och demokratiskt ledarskap, där chefen motiverar och inspirerar, är tillgänglig för medarbetarna och samtidigt ger utrymme, ansvar och medbestämmande. Positivt är även ledare som fungerar som förebilder och ser och stödjer varje enskild medarbetare.

Stora krav på ledarna

Det goda ledarskapet kan samtidigt ses som en balansgång. Olika personer förväntar sig olika saker.

- Å ena sidan finns kravet på tillgänglighet och närhet, andra sidan behovet av frihet och utrymme. Det kan verka paradoxalt. Det visar att chefen behöver vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap. Det finns inte en modell som passar överallt, i alla sammanhang, säger Andreas Wallo.

Andreas Wallo och Daniel Lundqvist.

- Sen är det också så att medarbetarna påverkar chefens hälsa. Alla är varandras arbetsmiljö, oavsett vilken roll man har i organisationen.

Minst lika viktigt som chefens omedelbara agerande är det indirekta ledarskapet som påverkar en rad faktorer på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa en bra och säker arbetsmiljö, bidra till ett gott socialt klimat och både möjliggöra och uppmuntra friskvårdsaktiviteter. Chefens påverkan på arbetets innehåll och möjligheten att utföra arbetet inverkar också hälsa och välbefinnande.

Vill se nytändning

Samtidigt som sambandet mellan ledarskap och hälsa är tydligt, påpekar Lundqvist och Wallo också svagheter i de granskade rapporterna. De flesta utgår från en och samma teori om så kallat transformativt ledarskap där värderingar, vision och motivation framhålls som avgörande för det goda ledarskapet. Åtminstone i teorin kan andra ledarstilar – till exempel ett mer traditionellt och auktoritärt – också påverka hälsan positivt. Det är bara inte undersökt.

Många studier granskar också samma typer av arbetsplatser, ofta i den offentliga sektorn, och använder ibland till och med samma grundmaterial.

- Forskningen har gått i stå lite. Vi efterlyser en större variation både när det gäller teori, kontext och metod, säger Andreas Wallo och Daniel Lundqvist.

De varnar också för att fokusera alltför mycket på den enskilda ledaren. Visst, rapporten visar att chefen är viktig, men:

- Allt handlar faktiskt inte om en person. Kultur, normer och värderingar påverkar också hälsan, och ledaren kanske bara reproducerar detta. Att byta chef kan ses som en enkel lösning, en quick fix, ungefär som att byta tränare i ett lag.

Mer information

  • Ladda ner rapporten här: 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.