12 april 2018

Anna Klawonn, verksam vid CSAN, har fått Knut och Alice Wallenbergs Postdoctoral Fellowship for Stanford University. De närmsta två åren kommer hon nu att tillbringa tillsammans med professor Robert C Malenkas forskningsgrupp.

Anna KlawonnAnna Klawonn kommer tillbringa två år vid Stanford University.Utmärkelsen gör att hon får möjlighet att tillbringa två år vid Stanford och psykiatriprofessorn Robert C Malenkas forskningsgrupp.
Enda sedan jag fick nyheten har jag gått runt med ett stort leende på läpparna. Jag kommer ihåg att när jag började min doktorandutbildning läste jag en artikel som Malenkas forskningsgrupp fått publicerad och tänkte att ”precis sådan forskning skulle jag vilja jobba med” – och nu får jag det helt plötsligt, säger Anna Klawonn.

Under de kommande två åren kommer Anna att undersöka nervkretsar i hjärnan som är involverade i affektiva tillstånd och motivation för att klargöra det biologiska samspelet mellan dessa.
Det är ett vetenskapligt problem som jag funderat över i många år när jag arbetat som doktorand. Studien skulle kunna ge ny kunskap kring behandlingen av olika psykiska sjukdomar som karaktäriseras av både förändringar i humör och motivation – exempelvis djup depression, humörförändring vid kroniska inflammationssjukdomar eller beroendesjukdomar, förklarar Anna Klawonn.

Hon hoppas lära sig mycket under sin tid vid Stanford och Malenkas grupp.
Stanford University är oöverträffade i världen när det kommer till neurovetenskap och bioengineering. Så jag hoppas få med mig mycket värdefull kunskap och nya spännande idéer tillbaka till LiU så småningom.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.