03 oktober 2019

Antidepressiva är på det hela taget säkra, enligt en ny studie gjord av ett internationellt team av forskare. Forskarna har inte funnit starka bevis för att negativa hälsoeffekter är kopplade till användning av antidepressiva läkemedel.


Användningen av antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt runt om i världen. Dessa läkemedel är på tredje plats av läkemedel som skrivs ut på recept och på fjärde plats av sålda läkemedel. Upp till tio procent av vuxna amerikaner använder minst ett antidepressivt läkemedel, enligt uppskattningar. Men säkerhetsprofilen för antidepressiva har varit omdiskuterad länge. Meta-analyser kombinerar resultaten från många forskningsstudier, och några meta-analyser har funnit starka samband mellan antidepressiva och vissa negativa hälsoeffekter, medan andra analyser inte har gjort det.Elena Dragioti. Foto Emma Busk Winquist

– Såvitt vi vet är detta den första studien som bedömer säkerheten och negativa hälsoeffekter som associerats med användning av antidepressiva i så stor skala med data från verkligheten. Men det är viktigt att tänka på att vår studie inte bedömde läkemedlens effektivitet, säger studiens huvudförfattare Elena Dragioti, adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Forskarna bakom studien, som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry, gjorde en systematisk utvärdering av bevisen från 45 meta-analyser som inkluderade mer än 1 000 observationsstudier. Det är studier som observerar om det finns skillnader mellan individer som exponerats för en behandling jämfört med dem som inte exponerats, utan att forskare gjort någon aktiv åtgärd. Studierna som ingick i analyserna täckte olika åldersgrupper, underliggande psykiatriska tillstånd och möjliga negativa hälsoeffekter.Depressed man sitting head in hands on the stairs in building. with low light environment, dramatic concept, concept of Major depressive disorder, unemployed, sadness, depressed and human problems,Antidepressiva läkemedel används för att behandla flera olika tillstånd inom psykisk ohälsa.
Foto Iamstocker

– Vi fann att alla de negativa hälsoeffekterna, som rapporterats i observationsstudier och som stöttats av starka bevis, antagligen berodde på de underliggande psykiatriska tillstånden för vilka antidepressiva läkemedel ordinerats som behandling, snarare än de antidepressiva medlen i sig själva. I de flesta av dessa studierna fanns bias, till exempel att deltagarna inte fördelats slumpmässigt mellan olika behandlingsgrupper, säger Marco Solmi, psykiater från University of Padova, Neurosciences Department, och gästforskare vid Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience vid King’s College London, Psychosis Department, EPIC Lab, som har varit med och lett studien.

– Även om vi har visat att antidepressiva läkemedel på det hela taget är säkra, måste negativa effekter övervakas kliniskt under behandling med antidepressiva läkemedel. Vi har dessutom bara begränsade bevis från randomiserade kliniska prövningar om negativa hälsoeffekter på längre sikt. Vi har inte heller kunnat bedöma flera nyare antidepressiva läkemedel eftersom tillgängliga data är begränsade”, säger Evangelos Evangelou, epidemiolog från University of Ioannina i Grekland och Imperial College i Storbritannien, som är senior författare till studien.

Studien har finansierats med stöd av bland annat NIHR Biomedical Research Centre at South London och the Maudsley NHS Foundation Trust vid King’s College, London. Redovisning av potentiella intressekonflikter finns i den vetenskapliga artikeln.

Artikeln:Association of Antidepressant Use With Adverse Health Outcomes – A Systematic Umbrella Review”, Elena Dragioti, Marco Solmi, Angela Favaro, Paolo Fusar-Poli, Paola Dazzan, Trevor Thompson, Brendon Stubbs, Joseph Firth, Michele Fornaro, Dimitrios Tsartsalis, Andre F Carvalho, Eduard Vieta, Philip McGuire, Allan H Young, Jae Il Shin, Christoph U Correll, Evangelos Evangelou, (2019), JAMA Psychiatry, publicerad online 2 oktober 2019, doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.2859


Kontakt

Mer forskning om läkemedel

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.