04 februari 2020

Vi välkomnar tre nya praktikanter till CKS som alla läser
masterprogrammet i statsvetenskap vid LiU. Anna Moberg, Arvid Zerne och Hanna Ziarat Zadeh inledde sin praktiktermin på CKS i slutet av januari.

Gruppbild på praktikanterna på CKS vårterminen 2020.
Anna, Arvid och Hanna är statsvetarstudenter som gör sin praktik på CKS under våren 2020. Marie-Louise Elebring

Annas arbete inom forskningsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” fokuserar på kommuners samverkar med civilsamhället inom ramen för Agenda 2030. Hon studerar processer i extern samverkan för att få en djupare förståelse och kunna dra lärdom av dessa. Anna handleds av Brita Hermelin på CKS.

Arvid tittar på skillnader mellan centrum och periferi inom kommuner. Genom intervjuer med tjänstepersoner och politiker ska han studera nedläggningar inom välfärdsområdet. Arvid arbete görs inom forskningsfältet ”Lokal politik och demokrati” med Gissur Erlingsson på CKS, som handledare.

Hanna jobbar inom forskningsfältet ”Lokal styrning, organisering och välfärd” och hon ska under våren arbeta med forskningsprojektet ”Strategisk organisering och samverkan för långsiktigt hållbar socialtjänst”, där fokus ligger på mellankommunal samverkan. Hanna ska bland annat kartlägga vilka former av organisatorisk samverkan som förekommer mellan kommuner och andra relevanta aktörer, främst i Östergötland. Erik Eriksson och Jessica Sjögren på CKS är Hannas handledare.

 

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.