04 februari 2020

Vi välkomnar tre nya praktikanter till CKS som alla läser
masterprogrammet i statsvetenskap vid LiU. Anna Moberg, Arvid Zerne och Hanna Ziarat Zadeh inledde sin praktiktermin på CKS i slutet av januari.

Gruppbild på praktikanterna på CKS vårterminen 2020. Anna, Arvid och Hanna är statsvetarstudenter som gör sin praktik på CKS under våren 2020. Marie-Louise Elebring

Annas arbete inom forskningsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” fokuserar på kommuners samverkar med civilsamhället inom ramen för Agenda 2030. Hon studerar processer i extern samverkan för att få en djupare förståelse och kunna dra lärdom av dessa. Anna handleds av Brita Hermelin på CKS.

Arvid tittar på skillnader mellan centrum och periferi inom kommuner. Genom intervjuer med tjänstepersoner och politiker ska han studera nedläggningar inom välfärdsområdet. Arvid arbete görs inom forskningsfältet ”Lokal politik och demokrati” med Gissur Erlingsson på CKS, som handledare.

Hanna jobbar inom forskningsfältet ”Lokal styrning, organisering och välfärd” och hon ska under våren arbeta med forskningsprojektet ”Strategisk organisering och samverkan för långsiktigt hållbar socialtjänst”, där fokus ligger på mellankommunal samverkan. Hanna ska bland annat kartlägga vilka former av organisatorisk samverkan som förekommer mellan kommuner och andra relevanta aktörer, främst i Östergötland. Erik Eriksson och Jessica Sjögren på CKS är Hannas handledare.

 

Senaste nytt från LiU

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.