Vårens praktikanter på plats på CKS

Vi välkomnar tre nya praktikanter till CKS som alla läser
masterprogrammet i statsvetenskap vid LiU. Anna Moberg, Arvid Zerne och Hanna Ziarat Zadeh inledde sin praktiktermin på CKS i slutet av januari.

Anna, Arvid och Hanna är statsvetarstudenter som gör sin praktik på CKS under våren 2020. Marie-Louise Elebring

Annas arbete inom forskningsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” fokuserar på kommuners samverkar med civilsamhället inom ramen för Agenda 2030. Hon studerar processer i extern samverkan för att få en djupare förståelse och kunna dra lärdom av dessa. Anna handleds av Brita Hermelin på CKS.

Arvid tittar på skillnader mellan centrum och periferi inom kommuner. Genom intervjuer med tjänstepersoner och politiker ska han studera nedläggningar inom välfärdsområdet. Arvid arbete görs inom forskningsfältet ”Lokal politik och demokrati” med Gissur Erlingsson på CKS, som handledare.

Hanna jobbar inom forskningsfältet ”Lokal styrning, organisering och välfärd” och hon ska under våren arbeta med forskningsprojektet ”Strategisk organisering och samverkan för långsiktigt hållbar socialtjänst”, där fokus ligger på mellankommunal samverkan. Hanna ska bland annat kartlägga vilka former av organisatorisk samverkan som förekommer mellan kommuner och andra relevanta aktörer, främst i Östergötland. Erik Eriksson och Jessica Sjögren på CKS är Hannas handledare.

 

Senaste nytt från LiU