23 oktober 2019

Att Clinicum vid LiU har funnits i elva år uppmärksammades lite extra under förra veckan. Besökare kunde bland annat ta del av en tidslinje där Clinicums historia - från start till idag presenteras.

Katarina Karlsson vid Clinicums tidslinje.
Katarina Karlsson vid Clinicums tidslinje. Hanna Agardh

- Planerna för Clinicum kom i samband med att Campus US skulle skapas. Tanken var att alla utbildningar vid Medicinska Fakulteten skulle ha sin praktiska färdighetsträning, dvs. både laborativa och simuleringsträningar, under ett och samma tak, berättar Katarina Karlsson universitetsadjunkt och simuleringsansvarig vid Clinicum.

Från idé till verklighet


Professor Jan Brynhildsen var ordförande för den styrgrupp som förverkligade planerna – att skapa en trygg och inbjudande lärandemiljö som möjliggör interprofessionella möten vid LiU. Tidigare fanns den laborativa delen vid Utbildningslab och ett år före Linköping hade träningscentra i Kåkenhus Norrköping startat. Målet var att ha schemalagd undervisning, egenträning och teoretiskt grupplärande i konstellationer om olika studentgrupper.

Idag är Clinicum en arena för att få ihop teori med praktik för alla program vid Medicinska Fakulteten. Redan tidigt under utbildningen är studenterna på Clinicum, både på den laborativa sidan, visualiserings- och simuleringssidan.

- Simuleringar startade vi med år 2008 när vi köpte in vår första simulator. Det är en människoliknande docka som ger möjligheter att träna verklighetsnära simuleringsövningar. Ibland använder vi oss av simulatorer, ibland simulerade patienter och ibland en kombination av båda. 

Nio år senare, 2017, bedömdes Clinicum som excellent utbildningsmiljö för simulering och färdighetsträning av Association for Medical Education in Europe (AMEE).

Uppskattad arena

Katarina Karlsson, universitetesadjunkt, simuleringsansvairg Clinicum LiUKatarina Karlsson visar simuleringsdocka. Foto Hanna AgardhSedan decentraliseringen av läkarprogrammet har LiU:s alla decentraliseringsorter - Kalmar, Jönköping och Norrköping – verksamhet för sina läkarstudenter som är likvärdig Clinicums. Exempelvis finns det numera en person som är ansvarig för att se helheten i progressionen för läkarprogrammets färdighetsträningar och simuleringar.

- Kärnan i Clinicum och som gör att det har blivit så uppskattat, är framförallt att vi har lyckats med att få en interprofessionell arena, samt att studenterna och programmen känner ett eget ansvar. Clinicum har blivit programmens och studenternas, säger Katarina Karlsson.

I och med att studenterna känner ett ägarskap så utvecklar de också Clinicum. Det pågår en hel del egenträning och även gruppträning, informell som formell. Exempelvis så har läkarprogrammet bildat en grupp med fokus på akutsjukvård, där de bjuder in till träningstillfällen för yngre studenter.

Utmaningar och framtida möjligheter

Trots att LiU är ägare av Clinicum och bara ”konkurrerar med sig själv”, så finns det givetvis utmaningar. En sådan är logistiken, arenan är populär och salarna blir snabbt uppbokade. Många vill ha lokal under samma tidpunkter.

- Det finns alltid utmaningar med exempelvis logistik, men det är mycket som håller på att förändras framåt som jag upplever det. Om framtiden ser jag bara positivt - det finns så många möjligheter både på simuleringssidan och labbsidan, säger Katarina Karlsson.

Exempelvis har Clinicum fått pedagogiska medel för en rejäl satsning på interprofessionell simulering inriktat på strokepatienter. Tanken är att följa ett patientfall under terminen och avsluta med ett seminarium för de studenter som har träffat just den specifika patienten vid ett enskilt tillfälle. Vid slutseminariet kommer patientens hela resa att följas för att diskutera insatser, tankar och slutresultat

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.