10 september 2018

– Alla partier vill gärna utropa sig själva som vinnare efter valet. Men vilka som blev de stora vinnarna, eller förlorarna, beror på om man ser till det senaste valresultatet, eller till tidigare opinionsundersökningar, säger Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

En hand släpper ner en röstsedel i en valurna
Valnatten 2018 slutade med en ytterst marginell ledning för det röd-gröna blocket, och det är ännu oklart vilket, eller vilka partier, som ska styra landet de kommande fyra åren. Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), medverkade i TV 4:s valbevakning under valdagen.

– Jämför man med valet 2014 så är Sd och V vinnare, eftersom de har gått fram mest, men ser man till hur opinionsmätningen varit det senaste året så är det nästan tvärtom. Varken Sd eller V har fått de valresultaten som man tidigare sett i mätningarna. Det motsatta när det kommer till M och S. Bara för någon vecka sedan så spekulerade förståsigpåare i att S och M skulle bli de stora förlorarna, och visst, de har gjort ett sämre val än vid tidigare val, men ändå bättre än vad opinionsmätningarna visade, säger han.

Nu spekuleras det kring vilket scenario som kommer att bli mest sannolikt när det kommer till regeringsbildning. Johan Wänström ser att den största svårigheten för partierna kommer bli att hantera statsministerfrågan.

– Både Kd och M har varit tydliga i sin valkommunikation att de vill ha en annan statsminister än Stefan Löfven. Ebba Busch Thor har sagt att hon vill se Ulf Kristersson som statsminister, vilket han själv också vill, och Annie Lööf har också varit tydlig med det. Samtidigt har jag svårt att se att S, som största parti, skulle släppa fram en annan statsminister än Stefan Löfven. De skulle säkert kunna komma överens över blockgränserna kring vissa politiska frågor, men i statsministerfrågan ser det ut att bli knepigare.

Det diskuteras mycket kring huruvida blockpolitiken nu kommer att försvinna på riksplan eller inte. Vad tror du?

– Det är jag helt övertygad om att den inte kommer att göra. Även om flera östgötakommuner haft blocköverskridande styren de senaste åren och vant kommuninvånare vid sådana scenarior, så blir det svårare på nationell nivå, sett till det faktum att det borgerliga blocket gått ut så tydligt med att de vill ha en annan statsminister än Stefan Löfven. Så länge man inte kommer förbi det så kommer man heller inte ifrån blockpolitiken.

Utöver att komma överens om statsministerposten så blir en annan stor utmaning för partierna att komma överens om ett budgetförslag. Skulle till exempel Sd välja att sätta hårt mot hårt och rösta på S budgetförslag, så skulle de tillsammans bli större än alliansen. 

Riksdagshuset i Stockholm
Men trots de utmaningar som de olika partierna har framför sig så tror Johan Wänström inte att det kommer att leda till ett nyval, åtminstone inte den närmaste tiden. 

– Jag tror att man kommer att hitta en lösning, för jag har svårt att se att något av de inblandade partierna ser någon vinning med ett nyval, säger han.

Efter valet 2014 har omkring en tredjedel av Sveriges alla kommuner block-
överskridande styren, och Johan Wänström ser flera fördelar med blocköverskridande styren just på kommunal nivå.

– Det har ofta fungerat väldigt bra och blivit handlingskraftiga styren. Med ett parti från det andra blocket med i samarbetet så tenderar man att diskutera vissa punkter innan mandatperioden drar igång, och då slipper man att ta de konflikterna när de dyker upp. Öppnar man upp mellan blocken så ligger det i alla partiers intressen att vara en god samarbetspartner, eftersom de vet att de annars kan de bli utbytta.

Den närmsta framtiden för svensk politik kommer, enligt Johan Wänström, att bli rörig.

– Redan under söndagskvällen började de olika partiledarna att brösta upp sig och säga att de borde ha mandat att styra, och så tror jag att det kommer det att vara i några dagar till. Sedan tror jag att det kommer att lugna ner sig och övergå till olika diskussioner, och talmannen kommer också att komma in i sitt arbete och sondera. Alliansen tycker att Stefan Löfven ska avgå på en gång, vilket det inte finns några indikationer på, så det kommer att vara lite allmänt ofokuserat ett tag framöver.

En annan spekulation som pågår är den om huruvida de borgerliga partierna kommer välja att samarbeta med Sd, men det ser inte Johan Wänström som sannolikt.

– Både Lööf och Björklund har varit tydliga med att det scenariot inte finns på kartan. Jag har svårt att se att de kan backa på den punkten när de satt sig själva som Sd:s ytterligheter inom politiken.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.