21 maj 2019

Anders Berg, projektchef på Akademiska Hus, får universitetets förtjänstmedalj i samband med promotions- och installationshögtiden den 25 maj. Anders Berg har spelat en avgörande roll för byggandet av Studenthuset på Campus Valla, som invigs efter sommaren.

Porträtt Anders Berg, förtjänstmedaljör 2019

- Rektor Helen Dannetun ringde mig, på min födelsedag faktiskt, men inte främst för att gratulera utan för att berätta om förtjänstmedaljen. Jag blev mycket överraskad, rörd och tagen. Det här är en stor ära, både för mig och för Akademiska Hus, en av höjdpunkterna i livet, säger Anders Berg. Tänk att få avsluta sitt yrkesliv såhär.

I motiveringen sägs att du spelat en avgörande roll för byggandet av Studenthuset. Vad har din roll varit?
- Som projektchef har jag haft huvudansvaret för genomförandet av Studenthuset. Från de första idéerna 2012, som utvecklades tillsammans med universitetet, sen med White Arkitekter, till beslut om genomförande och sen hela vägen genom byggprocessen. Mycket har handlat om att genom bra ledarskap få till gott samarbete i hela gruppen mot de uppsatta tydliga mål vi har haft. Totalt har drygt 400 personer varit inblandade under resans gång. Det är också jag som haft ansvaret för alla kontakter; med universitetet, medarbetare på Akademiska Hus , White Arkitekter och övriga konsulter samt byggföretaget PEAB. Mitt ledord är samverkan och det har varit mycket stimulerande att få jobba med alla.

Studenthuset Campus Valla, på väg att färdigställas i april 2019. Foto: Magnus JohanssonSamarbetet är omtalat som en framgångsrik modell för att driva projektet, står det i motiveringen. Vad är speciellt med ditt sätt att driva projekt?

- Inom Akademiska Hus talas det mycket gott om projekt Studenthuset när det gäller genomförande och ekonomi, säger Anders Berg. Mitt mål har varit att skapa en positiv och målmedveten stämning hos alla, med stort engagemang. Samarbetet är viktigt, det får inte finnas någon som strävar åt fel håll och alla ska känna att de har en betydelsefull roll. Och det tycker jag har vi lyckats med.
- Vi har många besök från olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som vill se hur vi jobbar och vårt sätt att genomföra projektet har spridit sig. En positiv stämning är jätteviktig, det är min egen ledarfilosofi som jag lärt mig under mina många år i branschen.

Har du något speciellt minne från tiden med Studenthuset?
- Det som var roligt var när vi fick startbeskedet, och kunde starta upp processen på allvar. Och första spadtaget, när byggnationen startar. Annars har bygget gått smärtfritt, trots utmaningar.

I slutet av augusti invigs Studenthuset under en hel vecka. Vad ska du göra då?
- Jag tror det kommer att bli många studiebesök i Studenthuset under hösten. Då ska jag stå till buds som guide och hjälpa till med vad jag kan. Det ska bli jätteroligt att få se verksamheten komma in i huset.

I livets framkant

Studenthuset blir Anders Bergs sista projekt på Akademiska Hus. I april nästa år går han i pension, efter några år på övertid. Då har han mer än 40 års erfarenhet från byggbranschen. På NCC var han chef för en byggavdelning med 140 anställda. Och till Akademiska Hus kom han 2012 som projektchef och har arbetat med bland annat ombyggnaden av D-huset, B-husets A-korridor, ombyggnad av Kåkenhus på Campus Norrköping och ombyggnaden av Vallfarten till Universitetsklubben.
- Det är väldigt stimulerande att få sluta sin karriär så här, säger Anders Berg. Utbildning är ju framtiden. Det är de som studerar nu som ska göra något bra av samhället i framtiden. Jag brukar säga att jag jobbar i livets framkant.

I motiveringen till utmärkelsen står:
Anders Berg har i sitt arbete som projektchef vid Akademiska Hus kommit att spela en avgörande roll för byggandet av Studenthuset på Campus Valla. Från de första tankarna år 2012 till planering och genomförande har hans vilja att göra det bästa för LiU kännetecknat projektet. Resultatet är ett modernt och välkomnande hus som certifierats med miljöbyggnad Guld, långt innan det ens stod färdigt. Samarbetet kring Studenthuset är idag omtalat som en framgångsrik modell för att driva projekt. Anders Berg har med sin kunskap, kreativitet och hjälpsamhet samt sitt aldrig sinande engagemang bidragit till att vi nått våra högt satta mål.


Förtjänstmedaljen är universitetets högsta utmärkelse och tilldelas enskilda personer inom eller utom universitetet. Genom att utdela medaljen visar universitetet sin erkänsla och uppskattning för synnerligen förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.