25 november 2019

En engagerad publik kom till kommunhuset i Motala den 14 november för att om möjligt få svar på frågor om vad en god ekonomisk hushållning är och hur kommunerna kan nå dit.

Människor sitter runt bordet.
Marie-Louise Elebring

Alla kommuner ska sträva efter att uppnå god ekonomisk hushållning, men forskningen visar att vägarna dit varierar, liksom resultatet. Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl. Varför? Och hur skapas förmåga att anpassa och skapa en helhetssyn för att uppnå den goda ekonomiska hushållningen?

Ulf Ramberg anser att kommuner behöver fokusera på några huvudpunkter för att nå framgång. Det handlar om ett konsekvent, uthålligt agerande, balanserat ansvarstagande och helhetssyn:

  • Helhetsperspektivet är viktigt och det handlar om att förstå hur kommunen hänger ihop – inte bara den lagstadgade verksamheten, utan även kommunala bolag och andra relevanta delar. Vissa kommuner använder idag begreppet ”koncernen” i allt större utsträckning när man pratar om kommunen.
  • Varje kommun måste skapa en medvetenhet om sina egna styrkor och förutsättningar och arbeta strategiskt och långsiktigt med dessa för att nå framgång.
  • En kommun måste också förstå sina medborgare och invånare på ett mer individuellt plan.

Sammanfattningsvis menar Ulf Ramberg att de kommuner som har blivit framgångsrika i sitt arbete för den goda ekonomiska hushållningen jobbar strategiskt och långsiktigt med alla tre områden i balans. Man ser också såväl delarna som helheten i verksamheten och är inte rädd för att ta svåra diskussioner och göra tuffa prioriteringar. 

Foto Marie-Louise Elebring

Fler nyheter från CKS

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till högre utbildning, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.

Landskap med hus, vidder och himmel.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen.

Vatten som spolar ut från en kran ner i ett handfat.

VA-tillgångar beskrivs sällan

Trots att exploateringar och investeringar är centrala i växande kommuner, beskrivs anläggningstillgångarna sällan i kommunala budgetar och årsredovisningar.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.