25 november 2019

En engagerad publik kom till kommunhuset i Motala den 14 november för att om möjligt få svar på frågor om vad en god ekonomisk hushållning är och hur kommunerna kan nå dit.

Människor sitter runt bordet. Marie-Louise Elebring

Alla kommuner ska sträva efter att uppnå god ekonomisk hushållning, men forskningen visar att vägarna dit varierar, liksom resultatet. Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl. Varför? Och hur skapas förmåga att anpassa och skapa en helhetssyn för att uppnå den goda ekonomiska hushållningen?

Ulf Ramberg anser att kommuner behöver fokusera på några huvudpunkter för att nå framgång. Det handlar om ett konsekvent, uthålligt agerande, balanserat ansvarstagande och helhetssyn:

  • Helhetsperspektivet är viktigt och det handlar om att förstå hur kommunen hänger ihop – inte bara den lagstadgade verksamheten, utan även kommunala bolag och andra relevanta delar. Vissa kommuner använder idag begreppet ”koncernen” i allt större utsträckning när man pratar om kommunen.
  • Varje kommun måste skapa en medvetenhet om sina egna styrkor och förutsättningar och arbeta strategiskt och långsiktigt med dessa för att nå framgång.
  • En kommun måste också förstå sina medborgare och invånare på ett mer individuellt plan.

Sammanfattningsvis menar Ulf Ramberg att de kommuner som har blivit framgångsrika i sitt arbete för den goda ekonomiska hushållningen jobbar strategiskt och långsiktigt med alla tre områden i balans. Man ser också såväl delarna som helheten i verksamheten och är inte rädd för att ta svåra diskussioner och göra tuffa prioriteringar. 

Foto Marie-Louise Elebring

Fler nyheter från CKS

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till högre utbildning, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.

Landskap med hus, vidder och himmel.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen.

Vatten som spolar ut från en kran ner i ett handfat.

VA-tillgångar beskrivs sällan

Trots att exploateringar och investeringar är centrala i växande kommuner, beskrivs anläggningstillgångarna sällan i kommunala budgetar och årsredovisningar.

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.