God ekonomisk hushållning på gott och ont

En engagerad publik kom till kommunhuset i Motala den 14 november för att om möjligt få svar på frågor om vad en god ekonomisk hushållning är och hur kommunerna kan nå dit.

Människor sitter runt bordet. Marie-Louise Elebring

Alla kommuner ska sträva efter att uppnå god ekonomisk hushållning, men forskningen visar att vägarna dit varierar, liksom resultatet. Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl. Varför? Och hur skapas förmåga att anpassa och skapa en helhetssyn för att uppnå den goda ekonomiska hushållningen?

Ulf Ramberg anser att kommuner behöver fokusera på några huvudpunkter för att nå framgång. Det handlar om ett konsekvent, uthålligt agerande, balanserat ansvarstagande och helhetssyn:

  • Helhetsperspektivet är viktigt och det handlar om att förstå hur kommunen hänger ihop – inte bara den lagstadgade verksamheten, utan även kommunala bolag och andra relevanta delar. Vissa kommuner använder idag begreppet ”koncernen” i allt större utsträckning när man pratar om kommunen.
  • Varje kommun måste skapa en medvetenhet om sina egna styrkor och förutsättningar och arbeta strategiskt och långsiktigt med dessa för att nå framgång.
  • En kommun måste också förstå sina medborgare och invånare på ett mer individuellt plan.

Sammanfattningsvis menar Ulf Ramberg att de kommuner som har blivit framgångsrika i sitt arbete för den goda ekonomiska hushållningen jobbar strategiskt och långsiktigt med alla tre områden i balans. Man ser också såväl delarna som helheten i verksamheten och är inte rädd för att ta svåra diskussioner och göra tuffa prioriteringar. 

Foto Marie-Louise Elebring

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU