CDIO på Elektronikdesign: Tänk ut, designa, plocka ihop och ta i drift.

Studenterna i Elektronikdesign årskurs 5, avslutar nu ”CDIO-projektkurs, TNE085”, med en visning där bland andra gymnasieelever deltar.

Sex studenter står runt ett bord och tittar på en robot de byggt Thor Balkhed

CDIO-konceptet som ursprungligen kommer från MIT, USA, och anammats av flera universitet världen runt, innebär att studenterna ska pröva sina teoretiska och praktiska färdigheter i någon typ av projekt som är krävande, komplext och utmanande.

CDIO betyder Conceive, Design, Integrate, Operate och skulle på ren svenska kunna bli: Tänk ut, Designa (konstruera), Plocka ihop, Ta i drift. 
 
CDIO-projektförslagen får gärna komma från näringslivet. Denna höst har civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign tre projekt från företag i Linköping och tre projekt som studenterna själva har formulerat.

I bästa fall fortsätter studenterna med examensarbetet som en förlängning av projektet.

Här är 2018 års grupper med uppdragsgivare inom parentes.

  • Kast och spelmaskinen  ”GodisPong” (HiQ, Linköping)
  • Pick & place robot för montering av elektronikkomponenter (Studenterna)
  • Självbalanserande elektrisk enhjuling (Studenterna)
  • Elektroniksystem för vattenrening (Grafren AB, Linköping)
  • Undervattensfarkost, Remotely operated underwater vehicle, ROV (Studenterna)
  • Kommunikationssystem för snorklare (Deepoid AB, Linköping)
Redovisningen i CDIO är inte examinerande. Den kombineras ofta med en tävling, dock inte denna gång eftersom objekten är så olika. Intresset från gymnasister har varit stort i år och man väntar sig nästan 100 besökande elever från Realgymnasiet och Ebersteinska gymnasiet
Plats och tid: Tisdag 18 dec, kl. 13:15, i Kåkenhus hörsal K1, Campus Norrköping.

Film

CDIO: Undervattensfarkosten

Civilingenjör i elektronikdesign

LiU pionjär inom CDIO

Senaste nytt från LiU