19 december 2018

Studenterna i Elektronikdesign årskurs 5, avslutar nu ”CDIO-projektkurs, TNE085”, med en visning där bland andra gymnasieelever deltar.

Sex studenter står runt ett bord och tittar på en robot de byggt
Thor Balkhed

CDIO-konceptet som ursprungligen kommer från MIT, USA, och anammats av flera universitet världen runt, innebär att studenterna ska pröva sina teoretiska och praktiska färdigheter i någon typ av projekt som är krävande, komplext och utmanande.

CDIO betyder Conceive, Design, Integrate, Operate och skulle på ren svenska kunna bli: Tänk ut, Designa (konstruera), Plocka ihop, Ta i drift. 
 
CDIO-projektförslagen får gärna komma från näringslivet. Denna höst har civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign tre projekt från företag i Linköping och tre projekt som studenterna själva har formulerat.

I bästa fall fortsätter studenterna med examensarbetet som en förlängning av projektet.

Här är 2018 års grupper med uppdragsgivare inom parentes.

  • Kast och spelmaskinen  ”GodisPong” (HiQ, Linköping)
  • Pick & place robot för montering av elektronikkomponenter (Studenterna)
  • Självbalanserande elektrisk enhjuling (Studenterna)
  • Elektroniksystem för vattenrening (Grafren AB, Linköping)
  • Undervattensfarkost, Remotely operated underwater vehicle, ROV (Studenterna)
  • Kommunikationssystem för snorklare (Deepoid AB, Linköping)
Redovisningen i CDIO är inte examinerande. Den kombineras ofta med en tävling, dock inte denna gång eftersom objekten är så olika. Intresset från gymnasister har varit stort i år och man väntar sig nästan 100 besökande elever från Realgymnasiet och Ebersteinska gymnasiet
Plats och tid: Tisdag 18 dec, kl. 13:15, i Kåkenhus hörsal K1, Campus Norrköping.

Film

CDIO: Undervattensfarkosten

Civilingenjör i elektronikdesign

LiU pionjär inom CDIO

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.