01 april 2020

2019 års pris för bästa artikel i tidskriften Sociologisk forskning går till Erik Eriksson, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Den vinnande artikeln, "Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifiering av individers erfarenheter av psykisk ohälsa", tar avstamp i hur kända bloggare och influencers delvis livnär sig på att återge egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Frågan som lyfts vidare i artikeln är vad som händer när personliga vittnesmål om psykisk ohälsa blir en efterfrågad marknadsvara inom det arbete med brukarinflytande som bedrivs i den psykiatriska vården.

Erik Eriksson får priset med motiveringen: Artikeln bygger på ett gediget empiriskt underlag och identifierar och belyser en intressant utveckling vad gäller brukarinflytande i psykiatrin. Resultatet av studien bidrar till den sociologiska beskrivningen av samhällsutvecklingen i stort, men är dessutom högst relevant för hur man inom vårdsektorn (och liknande sektorer) lägger upp sitt arbete med brukarinflytande.

— Jag är överraskad och glad över utmärkelsen, jag kände faktiskt inte till den när jag blev uppringd av Sociologförbundets ordförande, säger Erik Eriksson. Som doktor i socialt arbete är det extra kul att få en utmärkelse från en annan disciplin än min egen.

— Vi har ett gott kollegialt samarbete på CKS, något som hjälpt mig att utveckla och förfina artikeln. Flera av mina kollegor har kommit med viktiga synpunkter och inspel under arbetsprocessen.

Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel i Sociologisk forskning har delats ut sedan 1995. Priset har fått sitt namn efter Sveriges första professor i sociologi.


Relaterat

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.