01 april 2020

2019 års pris för bästa artikel i tidskriften Sociologisk forskning går till Erik Eriksson, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Den vinnande artikeln, "Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifiering av individers erfarenheter av psykisk ohälsa", tar avstamp i hur kända bloggare och influencers delvis livnär sig på att återge egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Frågan som lyfts vidare i artikeln är vad som händer när personliga vittnesmål om psykisk ohälsa blir en efterfrågad marknadsvara inom det arbete med brukarinflytande som bedrivs i den psykiatriska vården.

Erik Eriksson får priset med motiveringen: Artikeln bygger på ett gediget empiriskt underlag och identifierar och belyser en intressant utveckling vad gäller brukarinflytande i psykiatrin. Resultatet av studien bidrar till den sociologiska beskrivningen av samhällsutvecklingen i stort, men är dessutom högst relevant för hur man inom vårdsektorn (och liknande sektorer) lägger upp sitt arbete med brukarinflytande.

— Jag är överraskad och glad över utmärkelsen, jag kände faktiskt inte till den när jag blev uppringd av Sociologförbundets ordförande, säger Erik Eriksson. Som doktor i socialt arbete är det extra kul att få en utmärkelse från en annan disciplin än min egen.

— Vi har ett gott kollegialt samarbete på CKS, något som hjälpt mig att utveckla och förfina artikeln. Flera av mina kollegor har kommit med viktiga synpunkter och inspel under arbetsprocessen.

Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel i Sociologisk forskning har delats ut sedan 1995. Priset har fått sitt namn efter Sveriges första professor i sociologi.


Relaterat

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.