16 april 2020

Det är en ordentlig ökning av söktrycket till de medicinska utbildningarna på LiU. Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping toppar med en uppgång på 34 procent, jämfört med 2019.

Sjuksköterskestudenter tränar på injektion
Emma Busk Winquist

Sjuksköterskeutbildningen vid Campus US lockade 26 procent fler sökande, utbildningen till fysioterapeut 22 procent fler och antalet sökande till läkarprogrammet ökade med 18 procent.

– Det är ett kraftigt trendbrott. Det är en ökning av antalet sökande på alla våra vårdutbildningar. Det ser överlag bra ut och det känns väldigt roligt, säger Johan D Söderholm, dekan på medicinska fakulteten vid LiU.

Det höga söktrycket innebär en tuffare konkurrens om studieplatserna och i årets sökomgång går det till exempel nästan fem förstahandssökande per plats på sjuksköterskeprogrammet på Campus US.

Fakulteten och sjukvårdshuvudmännen för nu en diskussion om det går att utöka platsantalet.
– Det borde vara möjligt. Men det är alltid en balans mellan intag och kvalité, vi vill inte ta in fler studenter än vi kan garantera en god utbildning.

Det har varit ett närmast överraskande intresse för vårdutbildningar just nu. Hur kan man förklara det?

– Dels har viktiga vårdinsatser har fått stort utrymme i media. Jag tror många ungdomar har insett att det är givande jobb – och säkra anställningar. Dels brukar alltid intresset för högskolestudier öka i lågkonjunktur, många unga blir oroliga för att förlora jobbet och passar på att söka sig nya vägar, säger Johan D Söderholm.

Nationellt var det i en första räkning 407 025 ansökningar som lämnades in på Antagning.se. Det innebar en ny toppnotering, fyra procent upp från det förra rekordet från 2014.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.