16 april 2020

Det är en ordentlig ökning av söktrycket till de medicinska utbildningarna på LiU. Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping toppar med en uppgång på 34 procent, jämfört med 2019.

Sjuksköterskestudenter tränar på injektion
Emma Busk Winquist

Sjuksköterskeutbildningen vid Campus US lockade 26 procent fler sökande, utbildningen till fysioterapeut 22 procent fler och antalet sökande till läkarprogrammet ökade med 18 procent.

– Det är ett kraftigt trendbrott. Det är en ökning av antalet sökande på alla våra vårdutbildningar. Det ser överlag bra ut och det känns väldigt roligt, säger Johan D Söderholm, dekan på medicinska fakulteten vid LiU.

Det höga söktrycket innebär en tuffare konkurrens om studieplatserna och i årets sökomgång går det till exempel nästan fem förstahandssökande per plats på sjuksköterskeprogrammet på Campus US.

Fakulteten och sjukvårdshuvudmännen för nu en diskussion om det går att utöka platsantalet.
– Det borde vara möjligt. Men det är alltid en balans mellan intag och kvalité, vi vill inte ta in fler studenter än vi kan garantera en god utbildning.

Det har varit ett närmast överraskande intresse för vårdutbildningar just nu. Hur kan man förklara det?

– Dels har viktiga vårdinsatser har fått stort utrymme i media. Jag tror många ungdomar har insett att det är givande jobb – och säkra anställningar. Dels brukar alltid intresset för högskolestudier öka i lågkonjunktur, många unga blir oroliga för att förlora jobbet och passar på att söka sig nya vägar, säger Johan D Söderholm.

Nationellt var det i en första räkning 407 025 ansökningar som lämnades in på Antagning.se. Det innebar en ny toppnotering, fyra procent upp från det förra rekordet från 2014.

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.