17 mars 2020

Läkare med anställning vid både Linköpings universitet och Region Östergötland ska prioritera arbetsuppgifter inom vården. Det beslutade Linköpings universitet den 13 mars.

Charday Penn
Bakgrunden till beslutet är att Region Östergötland, på grund av spridningen av Covid-19, behöver mer vårdpersonal.

– Regionen har kontaktat LiU och efterfrågat de här resurserna, och vi har självklart hörsammat önskemålet. Nu ska läkarna med så kallad förenad anställning prioritera arbetsuppgifter på regionen, säger universitetsdirektör Kent Waltersson.

Beslutet gäller från den 14 mars tills vidare.

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.