01 november 2018

Den årligt återkommande internationella tävlingen i syntetisk biologi, iGEM, har återigen renderat i en silvermedalj för LiU:s lag.

Övre raden från vänster till höger: Johan Larsson, Filip Genander, Johanna Granqvist, Oliver Hild Walett, Philip Lifwergren, Martin Viksten. Nedre raden: Filip Fors, Emmanuel Berlin, Alexandra Sandéhn, Sofie Arvidsson, Marianne Gavelius.   Foto: Lars-Göran MårtenssonLiU:s iGEM-lag 2018 tog en silvermedalj. Här står hela teamet framför sin poster under slutkonferensen i Boston. Övre raden från vänster till höger: Johan Larsson, Filip Genander, Johanna Granqvist, Oliver Hild Walett, Philip Lifwergren, Martin Viksten. Nedre raden: Filip Fors, Emmanuel Berlin, Alexandra Sandéhn, Sofie Arvidsson, Marianne Gavelius. I laget ingår också Paulina Odlander och Irma Wenhov. Foto: Lars Mårtensson
iGEM står för The International Genetically Engineered Machine och är en tävling för studenter med intresse för syntetisk biologi. 

Studenterna, som kan komma från medicinsk och/eller teknisk utbildning, bildar ett eget team under året och arbetar med ett laboratorieprojekt som sedan presenteras i Boston under en stor konferens, iGEM Giant Jamboree, i slutet av året. LiU har som vana att delta i tävlingen, så också i år.  

Sprida kunskap till allmänheten

iGEM handlar förutom om syntetisk biologi också att kunna visa på ett gott samarbete inom gruppen och att sprida kunskap och integrera allmänheten i projektet. Projekten kan handla om allt från tillverkning av biomarkörer till knock-out i växter. Dessutom tillverkar varje lag en wiki-sida på nätet som beskriver sitt projekt samt tillverkar en poster och presenterar sitt arbete för en domarkår under slutkonferensen.

– Vårt projekt handlade om proteinveckning och där vi tittade på GroES i E.coli. GroES är en medlem av GroE-komplexet (bestående av GroES och GroEL) och de är protein, chaperoner, som hjälper till att vecka andra protein. Man har tidigare trott att GroES inte kan agera själv, utan den behöver närvaron av GroEL för att ha en funktion. Vi har försökt att karaktärisera GroES enskilda funktion säger Sofie Arvidsson som till vardags studerar femte terminen på medicinsk biologi vid LiU och som var en del av LiU:s iGEM-lag.

Konferensen i Boston ägde rum under fyra dagar i slutet av oktober och bestod av presentationer och poster sessions. Runt 340 deltagande lag från hela världen fanns på plats. Tävlingen avgjordes genom att domarkåren tittar på både helheten och enskilda delar i projektet och presentationen.

– Fjärde och sista dagen var det prisutdelning och vi kammade hem ett silver. Vi hade förväntat oss ett guld men tack vare alla andra lags presentationer och projekt har vi nu en bättre uppfattning av vad som förväntas av till nästa gång, berättar Sofie Arvidsson.

"Väldigt givande"

Och även om det inte slutade riktigt som LiU-laget tänkt sig är det ändå en tävling som de varmt kan rekommendera.

– Arbetet innan tävlingen är intensivt men otroligt givande och intressant. Det har varit heldag på labb och sena kvällar där vi arbetat med vår wiki-sida, human practice och bearbetning av resultat. 
– Det är kul att få arbeta och umgås med personer som har liknande intresse som en själv. Från allt detta känner vi en stor självsäkerhet med laborativa moment och vi vet vad som förväntas av oss inför framtida projekt. Vi rekommenderar detta till alla som är intresserade av att arbeta i grupp och vill sträva efter ett gemensamt mål då iGEM är mycket mer än bara laborativa moment.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.