Hälso- och sjukvård i fokus på LiU Summer Academy 2018

För tredje året i rad har Campus US under juli inhyst internationella studenter i det som kallas LiU Summer Academy. Medicinska Fakulteten, och specifikt IMH, driver en av kurserna, på temat Kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvård.

 

Flera studenter från Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Europa deltog i LiU Summer Academy. Ett av årets fokus var kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvård.Flera studenter från Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Europa deltog i LiU Summer Academy. Ett av årets fokus var kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvård.

– I år fyllde vi de utökade antalet platser med studerande från Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Europa. Ungefär hälften av studenterna läser ett direkt hälso- och sjukvårdsrelaterat program, såsom medicin, fysioterapi eller omvårdnad, men alla har någon koppling till vård, som biomedicinsk ingenjör, hälsopedagog eller datavetenskap, säger Ann Catrine Eldh, biträdande professor vid Omvårdnad, är en av de kursansvariga, och tillika examinator.

Under kursen får studenterna en introduktion till kvalitetsförbättring med fokus på innovation, entreprenörskap och implementering av evidens i praktik. Ämnen som behövs för att förstå grunderna i förbättringskunskap – men de får också prova på att studera utifrån problembaserad pedagogik. 

Ann Catrine beskriver de arbeten som studenterna gör som examinationsuppgift som imponerande.
– På fyra veckor, med hjälp av seminarier och workshops men också egna studier och gruppuppgifter, visar studenterna hur de kan förstå och tillämpa kunskapen till exempel med projektplaner för att implementera beslutsstöd i vården, ökad följsamhet till vaccinationsprogram för barn, bättre mödravård för kvinnor i utsatta områden eller att överbrygga språkhinder för säkrare kommunikation i vården.

Studenterna beskriver kursen som lärorik och stimulerande.
– De uppskattar den svenska utbildningstraditionen, med dialog och reflektion – men tar också till sig en annan tradition: fika. Och särskilt gillar studenterna den sista fikatillfället med glass och varma hjortron, avslutar Ann Catrine.

 

Senaste nytt från LiU