23 augusti 2018

För tredje året i rad har Campus US under juli inhyst internationella studenter i det som kallas LiU Summer Academy. Medicinska Fakulteten, och specifikt IMH, driver en av kurserna, på temat Kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvård.

 

Flera studenter från Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Europa deltog i LiU Summer Academy. Ett av årets fokus var kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvård.Flera studenter från Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Europa deltog i LiU Summer Academy. Ett av årets fokus var kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvård.

– I år fyllde vi de utökade antalet platser med studerande från Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Europa. Ungefär hälften av studenterna läser ett direkt hälso- och sjukvårdsrelaterat program, såsom medicin, fysioterapi eller omvårdnad, men alla har någon koppling till vård, som biomedicinsk ingenjör, hälsopedagog eller datavetenskap, säger Ann Catrine Eldh, biträdande professor vid Omvårdnad, är en av de kursansvariga, och tillika examinator.

Under kursen får studenterna en introduktion till kvalitetsförbättring med fokus på innovation, entreprenörskap och implementering av evidens i praktik. Ämnen som behövs för att förstå grunderna i förbättringskunskap – men de får också prova på att studera utifrån problembaserad pedagogik. 

Ann Catrine beskriver de arbeten som studenterna gör som examinationsuppgift som imponerande.
– På fyra veckor, med hjälp av seminarier och workshops men också egna studier och gruppuppgifter, visar studenterna hur de kan förstå och tillämpa kunskapen till exempel med projektplaner för att implementera beslutsstöd i vården, ökad följsamhet till vaccinationsprogram för barn, bättre mödravård för kvinnor i utsatta områden eller att överbrygga språkhinder för säkrare kommunikation i vården.

Studenterna beskriver kursen som lärorik och stimulerande.
– De uppskattar den svenska utbildningstraditionen, med dialog och reflektion – men tar också till sig en annan tradition: fika. Och särskilt gillar studenterna den sista fikatillfället med glass och varma hjortron, avslutar Ann Catrine.

 

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.