27 februari 2018

Hur ska samhället ta sig an digitaliseringens utmaningar? Det har studenter som går kandidatprogrammet i systemvetenskap fått arbeta med i kursen Samhällets digitalisering. Nyligen visade de upp sina projektarbeten för en inbjuden jury, bestående av företagsrepresentanter.

Studenter från Systemvetarprogrammet har samlats för att få sin projekt granskade av en jury

Uppgiften för studenterna, som läser andra året på kandidatprogrammet i systemvetenskap, var att utgå från en utmaning i samhället när det kommer till digitalisering.

– Under kursens gång har forskare berättat för studenterna om utmaningar som de stöter på. Studenterna har därefter fått välja en utmaning, fokusera på ett problem inom ramen för utmaningen, samt utforma en tjänst som svarar mot problemet, säger Jennifer Sefyrin, lektor i informatik vid Linköpings universitet.

I kursen, som infördes i Systemvetarprogrammet i fjol, har studenterna under några veckor arbetat gruppvis för att utveckla en prototyp med viss funktionalitet.

Johanna Sefyrin, lektor i informatik– Vi ville införa ett tydligare samhällsperspektiv i programmet, eftersom digitaliseringen idag påverkar hela samhället, och medför olika typer av möjligheter och utmaningar för individer, verksamheter och samhället i stort.

Elva grupper, med fem studenter i vardera, har arbetat med sina olika projekt. Flera grupper har valt att utgå från tesen att digitalisering bidrar till stillasittande, och utformat e-tjänster som uppmuntrar människor till att röra på sig.

– Andra grupper har fokuserat på till exempel Fake news, och på hur man kan minska ensamhet och isolering som kan komma av ett digitaliserat samhälle, säger Johanna Sefyrin.

Studenten Johan de Groots grupp har tagit fram forskning som visar på att digitaliseringen medfört ett ökat stillasittande. De har utvecklat en applikation med en gamificationlösning, där man med ett digitalt synsätt skapar och stödjer nya beteende.

- Vår applikation ger en känsla av man spelar ett spel, och användaren får poäng och belöningar allt eftersom den rör på sig på olika sätt, säger han.

Johan de Groot ser både fördelar och nackdelar med digitaliserings framfart i samhället.

Studenten Johan de Groot visar upp gruppens applikation- Fördelarna är att allt blir optimerat och effektiviserat. Nackdelarna kan vara att man kan bli isolerad som individ om digitaliseringen tar över alltför mycket, och att den också kan medföra stress. Kursen har gett en helhetsförståelse, eftersom den väger in många saker väldigt brett. Vi har fått en bild av hur digitaliseringen påverkar människor, och framförallt samhället i stort.

På fredagseftermiddagen visade de upp sina projektarbeten för en inbjuden jury, bestående av företagsrepresentanter. Michel Lööw, utvecklingschef Linköpings kommun, Miriam Tegelaers IT-chef Linköpings universitet och Ben Hammarsten affärsområdeschef på företaget Ida Infront bedömde studenternas olika lösningar för att hitta den som bäst svarade mot ett viktigt samhällsproblem.

Den grupp som vann hade gjort e-tjänsten Bubble Filter, som fokuserar på stress relaterat till mobilanvändning. Tjänsten, vars målgrupp är studenter, syftar till att öppna möjligheten att tysta appar under en period för att de inte ska pocka på uppmärksamhet. Medlemmarna i den vinnande gruppen är: Pierre Alkmyr, Erik Karlström, Alexander Barbaranelli, Rikard de Laval, och Gustaf Högberg.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.