27 februari 2018

Hur ska samhället ta sig an digitaliseringens utmaningar? Det har studenter som går kandidatprogrammet i systemvetenskap fått arbeta med i kursen Samhällets digitalisering. Nyligen visade de upp sina projektarbeten för en inbjuden jury, bestående av företagsrepresentanter.

Studenter från Systemvetarprogrammet har samlats för att få sin projekt granskade av en jury
Uppgiften för studenterna, som läser andra året på kandidatprogrammet i systemvetenskap, var att utgå från en utmaning i samhället när det kommer till digitalisering.

– Under kursens gång har forskare berättat för studenterna om utmaningar som de stöter på. Studenterna har därefter fått välja en utmaning, fokusera på ett problem inom ramen för utmaningen, samt utforma en tjänst som svarar mot problemet, säger Jennifer Sefyrin, lektor i informatik vid Linköpings universitet.

I kursen, som infördes i Systemvetarprogrammet i fjol, har studenterna under några veckor arbetat gruppvis för att utveckla en prototyp med viss funktionalitet.

Johanna Sefyrin, lektor i informatik– Vi ville införa ett tydligare samhällsperspektiv i programmet, eftersom digitaliseringen idag påverkar hela samhället, och medför olika typer av möjligheter och utmaningar för individer, verksamheter och samhället i stort.

Elva grupper, med fem studenter i vardera, har arbetat med sina olika projekt. Flera grupper har valt att utgå från tesen att digitalisering bidrar till stillasittande, och utformat e-tjänster som uppmuntrar människor till att röra på sig.

– Andra grupper har fokuserat på till exempel Fake news, och på hur man kan minska ensamhet och isolering som kan komma av ett digitaliserat samhälle, säger Johanna Sefyrin.

Studenten Johan de Groots grupp har tagit fram forskning som visar på att digitaliseringen medfört ett ökat stillasittande. De har utvecklat en applikation med en gamificationlösning, där man med ett digitalt synsätt skapar och stödjer nya beteende.

- Vår applikation ger en känsla av man spelar ett spel, och användaren får poäng och belöningar allt eftersom den rör på sig på olika sätt, säger han.

Johan de Groot ser både fördelar och nackdelar med digitaliserings framfart i samhället.

Studenten Johan de Groot visar upp gruppens applikation- Fördelarna är att allt blir optimerat och effektiviserat. Nackdelarna kan vara att man kan bli isolerad som individ om digitaliseringen tar över alltför mycket, och att den också kan medföra stress. Kursen har gett en helhetsförståelse, eftersom den väger in många saker väldigt brett. Vi har fått en bild av hur digitaliseringen påverkar människor, och framförallt samhället i stort.

På fredagseftermiddagen visade de upp sina projektarbeten för en inbjuden jury, bestående av företagsrepresentanter. Michel Lööw, utvecklingschef Linköpings kommun, Miriam Tegelaers IT-chef Linköpings universitet och Ben Hammarsten affärsområdeschef på företaget Ida Infront bedömde studenternas olika lösningar för att hitta den som bäst svarade mot ett viktigt samhällsproblem.

Den grupp som vann hade gjort e-tjänsten Bubble Filter, som fokuserar på stress relaterat till mobilanvändning. Tjänsten, vars målgrupp är studenter, syftar till att öppna möjligheten att tysta appar under en period för att de inte ska pocka på uppmärksamhet. Medlemmarna i den vinnande gruppen är: Pierre Alkmyr, Erik Karlström, Alexander Barbaranelli, Rikard de Laval, och Gustaf Högberg.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.