07 september 2020

Nu finns en webbaserad kurs för dig som ska utbilda universitets-/högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Bild på böcker, äpplen och svart tavla.
Foto: Pixabay

Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och funderar över hur ni ska genomföra undervisningen på ditt lärosäte.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för följande åtta utbildningar: Fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Kursen ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som ett stöd till universitet och högskolor i implementeringen av utbildningsmoment inom det nya examensmålet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till universitets- och högskolelärare (lärare, studierektorer, programstudierektorer eller motsvarande) på följande utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Kursen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar/genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på barns våldsutsatthet.

Kursinnehåll

  • Teorigenomgångar om området våld mot barn (t.ex. förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan.
  • Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
  • Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter.
  • Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området våld mot barn.

Mer information

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.