Ny kurs för lärare om våld i nära relationer

Nu finns en webbaserad kurs för dig som ska utbilda universitets-/högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Bild på böcker, äpplen och svart tavla. Foto: Pixabay

Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och funderar över hur ni ska genomföra undervisningen på ditt lärosäte.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för följande åtta utbildningar: Fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Kursen ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som ett stöd till universitet och högskolor i implementeringen av utbildningsmoment inom det nya examensmålet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till universitets- och högskolelärare (lärare, studierektorer, programstudierektorer eller motsvarande) på följande utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Kursen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar/genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på barns våldsutsatthet.

Kursinnehåll

  • Teorigenomgångar om området våld mot barn (t.ex. förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan.
  • Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
  • Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter.
  • Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området våld mot barn.

Mer information

Senaste nytt från LiU