21 april 2020

En uppgång av antalet sökande till LiU på 15%, stort plus för antalet förstahandssökande och rekordsiffror för landet som helhet. Några år av nedåtgående trend är bruten.

A number of tables with students  studying.
Magnus Johansson
Närmare 6 000 fler sökande jämfört med förra året och totalt 43 000 personer som anmält sitt intresse för utbildningar på Linköpings universitet. Jämfört med föregående år innebär det en uppgång på 15 procent, jämfört med 13 procent för landet som helhet.
Så såg söksiffrorna för LiU ut när anmälan till högskolestudier stängde den 15 april.

Statistiken för antalet förstahandssökande till LiU visar på idel plus jämfört med 2019: för utbildningsprogram en uppgång med 12 procent, till kurser med 10 procent.

Till utbildningar och kurser på medicinska fakulteten gick antalet förstahandsval upp med 16 procent, för filosofiska fakulteten var motsvarande siffra 11 procent, för tekniska fakulteten 9 procent och Utbildningsvetenskap 6 procent.

Läkarprogrammet ligger som alltid i topp med 599 förstahandssökande. Hack i häl med 598 sökande kommer utbildningen till civilekonom. Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi, psykologi- och socionomprogrammet tillhör fortsatt de mest populära.

Utvecklingen 2016 - 2020 visar en ordentlig uppgång för LiU:s distansutbildningar, med 31 procent. I topp ligger de bägge kurserna i hundens beteendebiologi som är en fortsatt succéhistoria med 1 627 sökande.

Sett till landet som helhet var det åldersgruppen 19 år och yngre som procentuellt sett ökade mest. Och 407 000 anmälningar till högskoleutbildningar betyder att det är all time high som gäller för 2020.
Den tidigare toppnoteringen från 2014 passerades med fyra procent.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.