08 november 2018

Årets Holgerspex griper sig an ett riktigt blåsväder: maktskiften, naiva tronföljare och osannolika förvecklingar i ett historiskt brexit. Den 10 november är det dags för premiär på Engelbrexit i Forumteatern vid Kårhuset Kollektivet.

Holgerspex affisch 2018Spex är livsuppehållande, menar Holgerstudenterna som generöst utlovar att var och en i publiken ska få skratta åtminstone en gång under föreställningen.

 Det är en Kalmarunion i farozonen som spexet i år tagit sig an. Hur det hela kommer att sluta vet väl ingen, eftersom publiken som vanligt förväntas lägga sig i handlingen. Det blir således olika varianter på årets Engelbrexit, den som är nyfiken på hur detta kan sluta får alltså gå på samtliga föreställningar.
Premiär den 10 november, Holgerspexarna står på scen ytterligare sex kvällar – den 14, 16, 17, 21 och 23 november.
Utgångspunkten, de förvecklade händelserna 1434, är dock desamma alla kvällar.

Här är det kanske på sin plats med en spoilervarning. En drottnings plötsliga död, en tronföljare som tror sig kunna ta riket med storm, en handelsunion som visar sig bli en dyr affär …Det blir fullt drag på scen – och kanske kan en ilning ge handlingen en puff i rätt riktning?

Till Holgerspexets hemsida och biljettinformation


Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.

Taggar