07 november 2019

6-7 november 2019 anordnas Quintek-dagarna för tjejer/ickebinära i årskurs 3 på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Under två dagar får de testa livet som student inom teknik och naturvetenskap. Quintek-dagarna hålls för 41:a gången.

Syftet är att få fler tjejer att vilja plugga teknik – gärna på Linköpings universitet!
– Vi ser att intresset för teknik är lika stort hos pojkar och flickor i början av grundskolan, men att det förändras allt eftersom de växer upp och formas i den miljön de befinner sig i. Vi tror att det är fler tjejer som skulle kunna tänka sig att plugga till ingenjör, bara de får en tydligare och mer positiv bild av vad det innebär. Genom Quintek får eleverna bra förebilder, säger universitetslektor Lasse Alfredsson, som leder arbetet i Nämnden för skolsamverkan.

Stort intresse

Eventet Quintek arrangeras av Nämnden för skolsamverkan vid Linköpings universitet, i år för 41:a gången. 60 tjejer/ickebinära bjuds in att komma och testa livet som student. De får lyssna på föreläsningar, träffa andra kvinnliga studenter, göra spännande laborationer, gå på sittning, åka till Campus Norrköping och även besöka Visualiseringscenter C.

Gymnasisterna kommer från olika delar av landet och övernattar tillsammans i Campushallen, Campus Valla.

– I år är intresset enormt! Anmälningarna har rasat in efter att anmälningssidan öppnades på Linköpings universitets webb i oktober, säger Louise Martin Linge, projektledare för Quintek.

Quintek

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.