Att bli en del av samhället – integration temat för vårens CKS-seminarier

Hur kan kommunerna skapa förutsättningar för en framgångsrik integration? Det är den centrala frågeställningen för vårens CKS-seminarier.

Leende kvinna i profil

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet vill skapa kunskap av hög praktisk relevans och främja lärande inom Östergötlands kommuner och ett sätt att bidra med detta är den seminarieserie som CKS varje termin anordnar i samarbete med kommunerna. Tanken är att skapa en mötesplats mellan forskare, politiker och tjänstepersoner och vårterminen 2018 är temat ”Att bli en del av lokalsamhället” och seminarierna vill ge perspektiv på integration och etablering. 

Bredda perspektivet på integration

Till följd av ett relativt sett högt flyktingmottagande under åren 2014–2015 har frågan om integration aktualiserats i kommunerna, och tanken med seminarierna är att bredda perspektivet på integration, och inte enbart koppla frågan till arbetsmarknadsetablering.

Föreningslivet, Arbetsförmedlingen och boendesegregationen

På det första seminariet i, Åtvidaberg den 22 mars, pratar Roberto Scaramuzzino från Lunds universitet om social integration och hur föreningslivet kan bidra till att invandrare blir en del av samhällsgemenskapen. På det andra seminariet, i Norrköping den 12 april, pratar Jenni K Larsson och Charbel Makhlouf från Arbetsförmedlingens huvudkontor om nyanländas upplevelser av att komma till ett nytt land; de behov nyanlända upplever och de problem de stöter på i sin strävan att finna en plats i samhället. Vårens tredje seminarium handlar om integration i politiska processer, och här pratar Per Strömblad från Linneuniversitetet om boendesegregation i relation till demokratisk delaktighet. 

Seminarierna vänder sig i första hand till forskare, politiker och tjänstepersoner, men även studenter och andra intressenter som jobbar med lokal integration är välkomna. 

Till program och anmälan

Senaste nytt från LiU