Framtidens LiU-studenter besökte arbetsmarknadsmässa på Campus Norrköping

Under gårdagens eftermiddag fick elever från årskurs tre på Ebersteinska gymnasiets ekonomi- och teknikprogram möjlighet att besöka Linköpings universitet och arbetsmarknadsmässan EDGB LOGIN i en ny satsning där återväxten av arbetskraft och vikten av en bra utbildning stod i fokus.

Besökare och utställare vid EDGB LOGIN

– Det är första gången som vi organiserat bjudit in gymnasieelever till den här arbetsmarknadsmässan. De deltagande företagen tycker det är en fantastiskt bra möjlighet att möta framtida arbetskraft och skapa synergieffekter säger Michael Hörnquist, proprefekt vid ITN och den som ordnade med inbjudningarna.

27 utställare fanns med i årets upplaga av EDGB LOGIN som arrangeras av sektionerna Elektronikdesign och Logistik (namnet på mässan står för ElektronikDesign Goes Business + LOGistik I Norrköping). Jättar som Ericsson, DHL och SAAB samsades om utrymmet med lite mindre kända namn som Softube, Trivector Traffic och Xamera. En blandning som gav goda utsikter för de besökande gymnasieeleverna att hitta något som intresserade just dem.

Förutom mässans utställningsdel bjöds gymnasisterna också på en presentation hållen av studentsektionerna där de fick veta mer om hur det är att läsa LiU:s utbildningsprogram Elektronikdesign, Kommunikation transport och samhälle, Flygtransport och logistik samt Samhällets logistik. En genomgång av Norrköpings fantastiska studentliv väckte såklart också intresse. Sist men inte minst gav Michael Hörnquist en del matnyttiga idéer kring vilka frågor som kan vara bra att ställa till företagsrepresentanterna, avslutningsvis kom ett specialtips:
 – Glöm inte att fråga om de har något godis att bjuda på!

Senaste nytt från LiU