04 april 2018

2017 utsågs Sara Mohammad till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. Nyligen var hon tillbaka på LiU och föreläste för studenterna på IPL1 om hedersförtryck och våld i samhället. Med sig hade hon Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri, som talade om hedersförtryck som kan uppstå i vårdsituationer.

Sara Mohammad, Medicinska fakultetens hedersdoktor 2017, föreläste för IPL1.Sara Mohammad, Medicinska fakultetens hedersdoktor 2017, föreläste för studenterna på IPL1 om hedersvåld och förtryck. Foto: Daniel WindreFöreläsningen arrangerades för studenterna på IPL1 för att bland annat uppmärksamma de situationer som de kan komma att ställa för i sina kommande yrken. IPL står för ”interprofessionellt lärande” och betyder att studenter från flera program lär tillsammans för att utveckla och träna sin interprofessionella kompetens, alltså förmågan att samverka i sina framtida yrkesroller.
  – Vi vill göra studenterna medvetna om hedersvåld och förtryck och hur det kan ta sig uttryck samt hur de kan bemöta det med ett gemensamt ansvar i sina framtida professioner. Det är allt från arbetsterapeuter till läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter som finns här för att lyssna på Sara och Camilla, förklarar Tove Törnqvist, ansvarig lärare för IPL1.

"Viktig utmärkelse"

Sara Mohammad är ordförande för föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” (GAPF) och utsågs alltså till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten i fjol. 

Hon började med att tacka för utmärkelsen och menade att om Linköpings universitet och Medicinska fakulteten kan ta ställning i frågan kring hedersvåld och förtryck kan fler institutioner i samhället följa efter.
– Det öppnar upp för att fler jobbar för och står på utsatta flickor och pojkars sida.

Sara berättade vidare om både sin egen historia av att vara förtryckt och hur organisationen GAPF kom att bildas. Hon talade också om vanliga problem som personer inom vårdyrket kan komma att stöta på när det kommer till hedersvåld och förtryck.
– Det kan handla om att krav på att skriva ut intyg om att mödomshinnan är intakt, vilket inte går då den inte finns, eller andra oskuldskontroller. Mycket kretsar kring att kontrollera unga flickors sexualitet, förklarade Sara Mohammad och fortsatte:
– Men det kan också handla om fysiskt eller psykiskt våld. Som vårdpersonal är det superviktigt att fånga upp de signalerna och vara uppmärksam. Se bland annat till att den utsatta personen får komma till vården ensam, utan att någon annan part är iblandad.

Könsstympning

Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri, föreläste för IPL-studenterna om hedersvåld och förtryck som de kan stöta på i sina framtida yrken, bland annat könsstympning.Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri, föreläste för IPL-studenterna om hedersvåld och förtryck som de kan stöta på i sina framtida yrken, bland annat könsstympning. Foto: Daniel WindreFrågor från studenterna i publiken handlade bland annat om vad man som student vid verksamhetsförlagd utbildning ska göra om man misstänker att förtryck och våld förekommer.
– För det första är det viktigt att förklara att tystnadsplikt gäller och ta problematiken på allvar. Sedan bör man också fråga ansvarig chef vad det finns för handlingsplan och policy kring hedersvåld och förtryck genom att ställa öppna frågor, menade Sara Mohammad.

Camilla Starck talade bland annat om könsstympning.
– Rutiner saknas ofta för att ta upp frågan på BVC, eller förebygga att det görs och rutiner saknas för att hjälpa de drabbade. Många inom vården vågar heller inte fråga. Läkare och BVC-sköterskor jag talat med på olika håll vet inte hur man känner igen könsstympning, helt enkelt för att man inte har erfarenhet och det finns ingen rutin för att inspektera små flickors kön på BVC-kontrollerna, så som man gör med pojkar.

– Psykiskt lidande och misshandel kan ta sig olika uttryck. Det är viktigt att vårdpersonal både tar ansvar och kan hänvisa rätt och veta hur man ska stödja och agera. Därför är det viktigt att frågorna om hedersvåld och förtryck finns uppe på agendan hela tiden och diskuteras, säger Camilla Starck.

Se Sara Mohammads föreläsning

"Hedersrelaterat liv, våld och mord"

Sara Mohammad utsågs till Medicinska fakultetens hedersdoktor 2017. I samband med det höll hon en föreläsning kring sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.