05 juni 2019

Masterstudenterna Gabriela Giannatasio Nobres och Joachim Biela, på programmet Ethnic and migration studies vid LiU anordnar en konsert med Refugees of rap på Hallarna i Norrköping på lördag 8 juni.

Joachim Biela och Gabriela Giannatasio Nobres, studenter vid internationella masterprogrammet Ethnic and migration studies, vid LInköpings universitet.
Joachim Biela och Gabriela Giannatasio Nobres, studenter vid internationella masterprogrammet Ethnic and migration studies. Cecilia Göthe Norlin
Konserten organiseras av Föreningen för Gästfrihet, en nybildad förening i Norrköping som verkar för en solidarisk migrationspolitik och en transkulturell värld, tillsammans med Gemenskapen EMS (the EMS Community), som organiserar studenter vid Campus Norrköpings internationella masterprogram i etnicitet och migration.

Joachim berättar att han mötte artisterna under en utbytestermin i Frankrike. Mohamed Jamous, en av de två bröderna som utgör bandet läser ett motsvarande program i Paris.
– Vi lärde känna varandra där, och det var så jag fick idén om att ordna konserten.

Gabriela arbetar som amanuens på programmet och blev på den vägen delaktig i projektet. Hon berättar att projektet blev möjligt tack vare stöd från masterprogrammet Ethnic and Migration Studies, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Båda har precis skrivit sina masteruppsatser och ser konserten som ett bra sätt att knyta ihop studierna.
– Det är en fantastisk erfarenhet att ha läst programmet, jag har lärt mig så mycket och älskar Norrköping som stad, säger Gabriela.
– Det blir ett bra sätt att avsluta det här kapitlet på, säger Joachim.

Refugees of rap

När: 8 juni 2019, 19:00–24:00.
Var: Hallarna, Tunnbindaregatan 37, Norrköping
Fri entré, 18+
Refugees of Rap är inspirerade av flyktingens erfarenheter och det politiska läget i Syrien. Gruppen bildades 2007 av bröderna Yaser och Mohamed Jamous i det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Syrien. I sin musik ger bröderna glimtar av livet i Yarmouk och stormar mot vardagsvillkoren för den syrisk-palestinska befolkningen. När bröderna från 2013 utsattes för allt värre hot tvingades de i exil på grund av det politiska budskapet i sitt verk. Idag lever Yaser och Mohamed Jamous i Frankrike, varifrån Refugees of Rap fortsätter att sjunga om sina egna erfarenheter och förmedla budskap och böner om fred.
Källa: Föreningen för gästfrihet

Masterprogrammet Ethnic and Migration Studies

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.