05 juni 2019

Masterstudenterna Gabriela Giannatasio Nobres och Joachim Biela, på programmet Ethnic and migration studies vid LiU anordnar en konsert med Refugees of rap på Hallarna i Norrköping på lördag 8 juni.

Joachim Biela och Gabriela Giannatasio Nobres, studenter vid internationella masterprogrammet Ethnic and migration studies, vid LInköpings universitet. Joachim Biela och Gabriela Giannatasio Nobres, studenter vid internationella masterprogrammet Ethnic and migration studies. Cecilia Göthe Norlin

Konserten organiseras av Föreningen för Gästfrihet, en nybildad förening i Norrköping som verkar för en solidarisk migrationspolitik och en transkulturell värld, tillsammans med Gemenskapen EMS (the EMS Community), som organiserar studenter vid Campus Norrköpings internationella masterprogram i etnicitet och migration.

Joachim berättar att han mötte artisterna under en utbytestermin i Frankrike. Mohamed Jamous, en av de två bröderna som utgör bandet läser ett motsvarande program i Paris.
– Vi lärde känna varandra där, och det var så jag fick idén om att ordna konserten.

Gabriela arbetar som amanuens på programmet och blev på den vägen delaktig i projektet. Hon berättar att projektet blev möjligt tack vare stöd från masterprogrammet Ethnic and Migration Studies, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Båda har precis skrivit sina masteruppsatser och ser konserten som ett bra sätt att knyta ihop studierna.
– Det är en fantastisk erfarenhet att ha läst programmet, jag har lärt mig så mycket och älskar Norrköping som stad, säger Gabriela.
– Det blir ett bra sätt att avsluta det här kapitlet på, säger Joachim.

Refugees of rap

När: 8 juni 2019, 19:00–24:00.
Var: Hallarna, Tunnbindaregatan 37, Norrköping
Fri entré, 18+
Refugees of Rap är inspirerade av flyktingens erfarenheter och det politiska läget i Syrien. Gruppen bildades 2007 av bröderna Yaser och Mohamed Jamous i det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Syrien. I sin musik ger bröderna glimtar av livet i Yarmouk och stormar mot vardagsvillkoren för den syrisk-palestinska befolkningen. När bröderna från 2013 utsattes för allt värre hot tvingades de i exil på grund av det politiska budskapet i sitt verk. Idag lever Yaser och Mohamed Jamous i Frankrike, varifrån Refugees of Rap fortsätter att sjunga om sina egna erfarenheter och förmedla budskap och böner om fred.
Källa: Föreningen för gästfrihet

Masterprogrammet Ethnic and Migration Studies

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.