29 augusti 2018

Många nya ansikten, förväntansfull stämning och LiThe Blås. Allt var som det skulle när Medicinska fakulteten och Consensus hälsade över 500 nya studenter välkomna till höstterminen och deras nya utbildningar.

Växthusets entré var fullt med nya studenter när höstterminen 2018 inleddes.Växthusets entré var fullt med nya studenter när höstterminen 2018 inleddes. Foto: Daniel WindreEntrén och de angränsande våningsplanen i Växthuset på Campus US var fyllda med nya studenter när höstterminen sparkade igång på Medicinska fakulteten.

LiThe Blås klämde sig traditionsenligt in längst fram och bjöd på fin underhållning innan

fakultetens dekan och prodekan för utbildning – Johan D Söderholm och Margareta Bachrach Lindström – hälsade den månghövdade skaran från fakultetens sju utbildningsprogram välkomna.

Kunskapsintensiva år

Dekanus talade om kunskapsintensiva år som väntar framöver och där en ständig omprövning av sin kunskap är aktuell.

– Alla lärare ser fram mot att guida er under era kommande år. Ni kommer snart märka att patienten har ett självklart fokus på Medicinska fakulteten och att era utbildningar har en nära integration mellan teori och praktik. Ni studenter är också viktiga för vår ständiga utveckling, vi vill arbeta tillsammans för att våra utbildningar ska hålla högsta möjliga kvalité.

Johan Söderholm hälsade också de första studenterna på fakultetens nya internationella utbildningsprogram, Experimental and Industrial Biomedicine, välkomna.

– Det känns väldigt spännande att få ta emot er, de första studenterna, till oss på Linköpings universitet och Medicinska fakulteten. Ett stort och hjärtligt välkommen.

Utveckling och mognad

Prodekan Margareta Bachrach Lindström menade att utbildningarna ska ge studenterna de verktyg de behöver för att möta de stora behov som både sjukvården och industrin har.

– Ni investerar värdefulla år i både utveckling och mognad.

Anders Härnbro (S), regionråd i Region Östergötland passade på att göra reklam för regionen om framtida arbetsgivare.

– Region Östergötland har 13 000 medarbetare och vi vill redan nu att ni, när ni kommer ut på praktik, ska känna er som framtida kollegor. Jag vet också, även om det är valtider att jag talar rakt över det politiska fältet, att klinisk forskning är någonting som är väldigt viktigt för oss och något vi gärna ser att ni i framtiden ska bli involverade i.

Consensus, studenkåren vid Medicinska fakulteten avrundade välkomstceremonin genom att presentera sig själva och sin verksamhet.

– Vi sätter alltid studenten i fokus och finns till ert förfogande, oavsett om det gäller er utbildning eller studiesocialt, berättade Jacob Larsson, ordförande i Consensus.

Läs mer om studenternas första tid vid LiU

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.