29 augusti 2018

Många nya ansikten, förväntansfull stämning och LiThe Blås. Allt var som det skulle när Medicinska fakulteten och Consensus hälsade över 500 nya studenter välkomna till höstterminen och deras nya utbildningar.

Växthusets entré var fullt med nya studenter när höstterminen 2018 inleddes.Växthusets entré var fullt med nya studenter när höstterminen 2018 inleddes. Foto: Daniel WindreEntrén och de angränsande våningsplanen i Växthuset på Campus US var fyllda med nya studenter när höstterminen sparkade igång på Medicinska fakulteten.

LiThe Blås klämde sig traditionsenligt in längst fram och bjöd på fin underhållning innan

fakultetens dekan och prodekan för utbildning – Johan D Söderholm och Margareta Bachrach Lindström – hälsade den månghövdade skaran från fakultetens sju utbildningsprogram välkomna.

Kunskapsintensiva år

Dekanus talade om kunskapsintensiva år som väntar framöver och där en ständig omprövning av sin kunskap är aktuell.

– Alla lärare ser fram mot att guida er under era kommande år. Ni kommer snart märka att patienten har ett självklart fokus på Medicinska fakulteten och att era utbildningar har en nära integration mellan teori och praktik. Ni studenter är också viktiga för vår ständiga utveckling, vi vill arbeta tillsammans för att våra utbildningar ska hålla högsta möjliga kvalité.

Johan Söderholm hälsade också de första studenterna på fakultetens nya internationella utbildningsprogram, Experimental and Industrial Biomedicine, välkomna.

– Det känns väldigt spännande att få ta emot er, de första studenterna, till oss på Linköpings universitet och Medicinska fakulteten. Ett stort och hjärtligt välkommen.

Utveckling och mognad

Prodekan Margareta Bachrach Lindström menade att utbildningarna ska ge studenterna de verktyg de behöver för att möta de stora behov som både sjukvården och industrin har.

– Ni investerar värdefulla år i både utveckling och mognad.

Anders Härnbro (S), regionråd i Region Östergötland passade på att göra reklam för regionen om framtida arbetsgivare.

– Region Östergötland har 13 000 medarbetare och vi vill redan nu att ni, när ni kommer ut på praktik, ska känna er som framtida kollegor. Jag vet också, även om det är valtider att jag talar rakt över det politiska fältet, att klinisk forskning är någonting som är väldigt viktigt för oss och något vi gärna ser att ni i framtiden ska bli involverade i.

Consensus, studenkåren vid Medicinska fakulteten avrundade välkomstceremonin genom att presentera sig själva och sin verksamhet.

– Vi sätter alltid studenten i fokus och finns till ert förfogande, oavsett om det gäller er utbildning eller studiesocialt, berättade Jacob Larsson, ordförande i Consensus.

Läs mer om studenternas första tid vid LiU

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.