20 september 2018

Den internationella beroende- och alkoholkonferensen ISBRA 2018 ägde rum i Kyoto, Japan. Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) vid LiU var på plats och fick bland annat motta två priser för sina forskningsinsatser.

ISBRA, som är en internationell organisation som ägnar sig åt att främja excellens inom biomedicinsk forskning om alkoholism, håller en internationell konferens vartannat år sedan 1982. 

Under årets konferens prisades Markus Heilig, professor i psykiatri vid LiU och avdelningschef vid CSAN, med "ISBRA Tabakoff Award" för sin forskning kring alkoholbereonde. Priset är ISBRA:s stora forskningspris och ett av de främsta inom forskningsfältet.

– Det var väldigt roligt att få ta emot priset och att samtidigt få möjligheten i samband med detta få hålla en plenarföreläsning reflektera över neuroscience-baserad läkemedelsutveckling för alkoholberoende, säger Markus Heilig.

Dessutom fick Esi Domi, postdoc och verksam vid CSAN och i Markus Heiligs grupp, utmärkelsen "Young Investigator Award". Hon höll en posterpresentation kring sin forskning om hur nikotin stimulerar suget efter alkohol.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.